مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱A framework for optimal microstructural design of random heterogeneous materialsعلی حسن آبادی - فیاض نصوحی دهنوی - مسعود صفدری - کارن ابری نیا - مجید بنی اسدیComputational Mechanics2020
۲Influence of bone microstructure distribution on developed mechanical energy for bone remodeling using a statistical reconstruction methodعلی حسن آبادی - آزاده شیدایی - مرتضی کاظم پور - فیاض نصوحی دهنوی - مارتین پیتیو - مجید بنی اسدی - یوس رموند - دنیل جورجMathematics and Mechanics of Solids2019
۳بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی بر اساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دونقطه یی و الگوریتم بازیابی فازعلی حسن آبادی - کارن ابری نیا - مجید بنی اسدیمهندسی مکانیک شریف2017
۴Optimal combining of microstructures using statistical correlation functionsKaren Abrinia, Majid Baniassadi, Hamid Garmestani, Ali Hasanabadi, Masoud SafdariINTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES2019
۵Effect of 2D Image Resolution on 3D Stochastic Reconstruction and Developing Petrophysical TrendMajid Baniassadi, Fayyaz Nosouhi Dehnavi, Ali Hasanabadi, Fateme Hormozzade, Hossein Izadi, Hossein Memarian, Hamid Soltanian-ZadehTRANSPORT IN POROUS MEDIA2018
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.