مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱طراحی و ساخت دستگاه هوشمند و بدون نیاز به تماس فیزیکی ضد عفونی کننده دستعلی حسن آبادی - امیرحسین شجاعهفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید2021-03-02
۲مدلسازی ساختار دو فازی برای دستیابی به ضریب هدایت حرارتی موثر دلخواهعلی حسن آبادی - محمد کاظم قاسمیهفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید2021-03-02
۳بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مقادیر تجربی و شبیه سازی مس خالص تولید شده به روش اکستروژن برشی ساده (SSE) با روش تجربی آهنگری چند محوره (MAF)علی حسن آبادی - مصطفی بلالیبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های2019-04-30
۴ایجاد ریزساختار دو فازی با خاصیت تقارن هندسی با استفاده از پینه کونزعلی حسن آبادینهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالو2020-11-10
۵تحلیل ریزساختار به کمک آنالیز مولفه اصلیعلی حسن آبادیشانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید2019-12-25
۶بهینه سازی مسیر ربات متحرک در حضور موانع به کمک الگوریتم ژنتیک آشفتهعلی حسن آبادیشانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید2019-12-25
۷بررسی میزان پرشوندگی و زاویه لایه بندی بر نمودار تنش کرنش قطعات پرینت شده به روش FDMعلی حسن آبادیشانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید2019-12-25
۸ایجاد ریزساختارهای با قابلیت راه به دری دوگانه به کمک تابع اتوکواریانس سینوسی نمایی کاهشیعلی حسن آبادیبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های2019-04-30
۹بررسی اثر ضرب توابع اتوکواریانس بر هندسه ریزساختارهای ناهمگنعلی حسن آبادیبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های2019-04-30
۱۰ایجاد ریزساختار مواد ناهمگن دوفازی به کمک توابع همبستگی دونقطه ای و الگوریتم بازیابی فازعلی حسن آبادیبیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران1397/02/04 - 1397/02/06
۱۱محاسبه خواص ساختار متخلخل دوفازی بر اساس تک مقطع دو بعدیعلی حسن آبادیبیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران1397/02/04 - 1397/02/06
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.