میترا راستگو مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روانشناسی تربیتیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶روانشناسی تربیتیدانشگاه الزهراء

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

1398- تاکنون: رئیس مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند

1393-1394: سرپرست دانشگاه فرهنگیان

مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

 

 

اختلالات یادگیری

نظریه‌های رشد

روانشناسی رشد

روانشناسی یادگیری

روانشناسی تحولی 2

سوابق پژوهشی

آذر 1395: دانشگاه بیرجند-موضوع کارگاه: بازتوانی شناختی