سیدمحمدحسین سیدکاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

•    رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی، دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون
•    استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه، ۱۴۰۱ تاکنون
•    رییس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی، دانشگاه صنعتی بیرجند، تیرماه ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۰
•    معاون آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند، بهمن ماه ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۰
•    دبیر کمیسیون تخصصی مهندسی، هیات ممیزه دانشگاه بیرجند، تیرماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷
•    معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، تیرماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷
•    دبیر شعبه انجمن مهندسی ساخت و تولید در استان خراسان جنوبی، دیماه ۱۳۹۵ تاکنون
•    مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، آذرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۶
•    استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه، سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰
•    نائب رئیس کمیته فنی TC۵۸، موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
•    استاد میهمان، آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته تولید، دانشگاه ملی پوسان، پوسان، کره جنوبی، تابستان ۱۳۹۳
•    استاد مدعو، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، گروه مکاترونیک، مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۷
•    هیات علمی، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک، ۱۳۹۲ تاکنون
•    مدیر عامل، شرکت بازرسی فنی و مهندسی فرامه ناظران گاز ، ۱۳۸۹-۱۳۹۴
•    پژوهشگر، آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته تولید، دانشگاه ملی پوسان، پوسان، کره جنوبی، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
•    رئیس کمیسیون فنی تدوین ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۱۳۵۱۴، ۱۴۶۵۳، ۱۴۶۵۴، ۴-۱۴۶۵۵، ۱۴۶۵۶، ۱-۷۹۰۹، ۲-۷۹۰۹، ۳-۷۹۰۹، ۱۶۹۲۵، ۱۶۹۶۳، ۱۱۰۲۰
•    عضو کمیسیون فنی تدوین ۱۳ استاندارد ملی ایران به شماره های ۹۴۲۵، ۱۶۲۶۷، ۱-۱۴۶۵۵، ۲-۱۴۶۵۵، ۱۸۳۶۶، ۱۸۵۲۶، ۱۸۵۲۷، ۱۸۷۵۳، ۱۸۷۵۴، ۱۸۱۳۲-۱، ۲۰۳۷۸، ۲۲۴۹۵، ۱۵۴۱۳
•    مربی دوره های اتومکانیک و CNG، سازمان فنی و حرفه ای کل کشور، آموزشگاه اتومکانیک تصویران و آموزشگاه اتومکانیک فرامه، ۱۳۸۹
•    مشاور، کارخانه ساخت مخازن تحت فشار سی ان جی PMC (صنایع شهید محلاتی‌)، ۱۳۸۷
•    مدیر پروژه و مدرس دوره های آموزش بازرسی جامع و نصب CNG، آموزش بازرسی ادواری خودرو و بازرسی ادواری مخازن CNG، شرکت فرامه بین الملل، ۱۳۸۵-۱۳۸۹
•    بازرس کارگاه‌های تبدیل خودروهای دوگانه سوز CNG، شرکت فنی و مهندسی نوآوران عرصه صنعت، ۱۳۸۴-۱۳۹۱
•    بازرس شرکتهای خارجی پیمانکار پروژه تبدیل کارگاهی در کشور ایتالیا، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، تیرماه ۱۳۸۴
•    مدرس دومین دوره آموزش تکمیلی نصب کیت گازسوز، دانشگاه تربیت مدرس، خردادماه ۱۳۸۴
•    سرپرست تستهای تولید قطعات کیت CNG و بازرس خودروهای CNGسوز و کارگاههای تبدیل، شرکت فنی و مهندسی نوآوران عرصه صنعت، ۱۳۸۳-۱۳۸۴
•    مسئول برنامه ریزی و کنترل سیستمها، دومین کنفرانس بین‌المللی اخلاق زیستی (BIOETHICS ۲۰۰۵)، ۱۳۸۴
•    کارشناس تحقیق و توسعه (R&D) طراحی خط تولید پمپ بنزین پراید ان‍‍ژکتوری، شرکت فنی و مهندسی سویاب صنعت، ، ۱۳۸۳
•    مسئول برنامه ریزی و کنترل سیستمها، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک (ISME ۲۰۰۵)، ۱۳۸۳
•    مدرس دوره‌های آموزش Mechanical Desktop، انجمن علمی دانشکده فنی دانشگاه تبریز، ۱۳۷۹-۱۳۸۲
•    ‌کارآموز، شرکت صنایع ماشین افزار خراسان، ۱۳۸۲
•    کارورز، شرکت ابتکارسازان مشهد، ۱۳۸۰

 

 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
 • استاد راهنمای دانشجویان پژوهشگر برتر دکتری در سال‌های ۱۳۹۸ (دانیال ابوالحسنی)، ۱۳۹۹ (موسی ساجد) و ۱۴۰۱ (سیدحسن علوی هاشمی)
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، ۲۷ مهر ۱۴۰۱، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • راهنمایی رساله دکتری برتر، دانشجو موسی ساجد، هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۱-۱۲ اسفند ۱۴۰۰، تهران، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • عضو کمیته علمی هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۱-۱۲ اسفند ۱۴۰۰، تهران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • داور شایسته تقدیر مجله مهندسی مکانیک مدرس در دوره‌های ۲۰ (سال ۲۰۲۰) و ۲۱ (سال ۲۰۲۱)
 • عضو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۲-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • داور برتر شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • راهنمایی رساله دکتری برتر، دانشجو دانیال ابوالحسنی، شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

سوابق پژوهشی

 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، ۲۷ مهر ۱۴۰۱، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۱-۱۲ اسفند ۱۴۰۰، تهران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • عضو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۲-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، ۹-۱۰ اسفند ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیات تحریریه مجله بین المللی (ISI) Metals and Materials International (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)
 • عضو هیات تحریریه مجلهTransactions of Materials Processing   وابسته به The Korean Society for Technology of Plasticity (از ۲۰۱۴ تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه (از اردیبهشت ۹۸) و دبیر تخصصی (از بهمن ۹۲) مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کارافن (دانشگاه فنی و حرفه ای) (از اردیبهشت ۱۴۰۰)
 • عضو کمیته فنی TC۵۸ موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران
 • عضو هیات مدیره و عضو انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین
 • عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 • عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران
 • عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (SIPIEM)
 • عضو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران