سیدمحمدحسین سیدکاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند/دانشگاه صنعتی بیرجندعضو هیات علمی/معاون آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجندرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی بیرجند، بهمن ماه ۱۳۹۷ تاکنون
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، تیرماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، آذرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۶
 • استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی مکانیک دانشگاه، مهرماه ۱۳۹۴ تاکنون
 • هیات علمی، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک، ۱۳۹۲ تاکنون
 • مدیر عامل، شرکت بازرسی فنی و مهندسی فرامه ناظران گاز ، ۱۳۸۹-۱۳۹۳
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸

سوابق پژوهشی

 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، ۹-۱۰ اسفند ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته فنی TC۵۸ موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران
 • عضو هیات مدیره و عضو انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین
 • عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 • عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران
 • عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (SIPIEM)
 • عضو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران