سیدمحمدحسین سیدکاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

 • عضو کمیسیون تخصصی مهندسی، هیات ممیزه دانشگاه بیرجند، اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکنون
 • عضو شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون
 • معاون آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند، بهمن ماه ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۰
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، تیرماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷
 • دبیر شعبه انجمن مهندسی ساخت و تولید در استان خراسان جنوبی، دیماه ۱۳۹۵ تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، آذرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۶
 • استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی مکانیک دانشگاه، سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰
 • استاد میهمان، آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته تولید، دانشگاه ملی پوسان، پوسان، کره جنوبی، تابستان ۱۳۹۳
 • استاد مدعو، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، گروه مکاترونیک، مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۷
 • هیات علمی، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک، ۱۳۹۲ تاکنون
 • نائب رئیس کمیته فنی TC۵۸، موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
 • مدیر عامل، شرکت بازرسی فنی و مهندسی فرامه ناظران گاز ، ۱۳۸۹-۱۳۹۴
 • پژوهشگر، آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته تولید، دانشگاه ملی پوسان، پوسان، کره جنوبی، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • رییس کمیسیون فنی تدوین ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۱۳۵۱۴، ۱۴۶۵۳، ۱۴۶۵۴، ۴-۱۴۶۵۵، ۱۴۶۵۶، ۱-۷۹۰۹، ۲-۷۹۰۹، ۳-۷۹۰۹، ۱۶۹۲۵، ۱۶۹۶۳، ۱۱۰۲۰
 • عضو کمیسیون فنی تدوین ۱۳ استاندارد ملی ایران به شماره های ۹۴۲۵، ۱۶۲۶۷، ۱-۱۴۶۵۵، ۲-۱۴۶۵۵، ۱۸۳۶۶، ۱۸۵۲۶، ۱۸۵۲۷، ۱۸۷۵۳، ۱۸۷۵۴، ۱۸۱۳۲-۱، ۲۰۳۷۸، ۲۲۴۹۵، ۱۵۴۱۳
 • مربی دوره های اتومکانیک و CNG، سازمان فنی و حرفه ای کل کشور، آموزشگاه اتومکانیک تصویران و آموزشگاه اتومکانیک فرامه، ۱۳۸۹
 • مدیر پروژه و مدرس دوره های آموزش بازرسی جامع و نصب CNG، آموزش بازرسی ادواری خودرو و بازرسی ادواری مخازن CNG، شرکت فرامه بین الملل، ۱۳۸۵-۱۳۸۹
 • بازرس کارگاه‌های تبدیل خودروهای دوگانه سوز CNG، شرکت فنی و مهندسی نوآوران عرصه صنعت، ۱۳۸۳-۱۳۹۱
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سالهای و ۱۴۰۰ ۱۳۹۶ و۱۳۹۸

سوابق پژوهشی

 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، ۲۷ مهر ۱۴۰۱، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۱-۱۲ اسفند ۱۴۰۰، تهران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • عضو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۱۲-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۴-۵ دی ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، ۹-۱۰ اسفند ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیات تحریریه مجله بین المللی (ISI) Metals and Materials International (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)
 • عضو هیات تحریریه مجلهTransactions of Materials Processing   وابسته به The Korean Society for Technology of Plasticity (از ۲۰۱۴ تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه (از اردیبهشت ۹۸) و دبیر تخصصی (از بهمن ۹۲) مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کارافن (دانشگاه فنی و حرفه ای) (از اردیبهشت ۱۴۰۰)
 • عضو کمیته فنی TC۵۸ موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران
 • عضو هیات مدیره و عضو انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین
 • عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 • عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران
 • عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (SIPIEM)
 • عضو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران