سمانه خزاعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مشاوره وراهنماییخوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مشاوره خانوادهخوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۵مشاوره وراهنماییخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

سمت

نام موسسه

نام موسسه

شهر

تاریخ شروع

تاریخ  پایان

مدیر مسئول ،موسس ومشاور

مرکز مشاوره تخصصی ازدواج وروان درمانی خانواده (راه نو)

مرکز مشاوره تخصصی ازدواج وروان درمانی خانواده (راه نو)

بیرجند

۱۳۹۶

تاکنون

مسئول فنی

مرکز مشاوره تخصصی ازدواج وروان درمانی خانواده (راه نو)

مرکز مشاوره تخصصی ازدواج وروان درمانی خانواده (راه نو)

بیرجند

۱۳۹۶

تاکنون

عضو کارگروه تخصصی خانواده

بسیج استان(پایگاه حضرت زینب (س)

بسیج استان(پایگاه حضرت زینب (س)

بیرجند

۱۳۹۴

تاکنون

عضو سازمان نظام روانشناسی

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران

تهران

۱۳۹۴

تاکنون

عضو انجمن مشاوره وراهنمایی ایران

انجمن مشاوره وراهنمایی ایران

انجمن مشاوره وراهنمایی ایران

تهران

۱۳۹۲

تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه بیرجند-گروه روانشناسی

دانشگاه بیرجند-گروه روانشناسی

بیرجند

۱۳۹۸

تاکنون

مشاور دانشگاه بیرجند

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بیرجند

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بیرجند

بیرجند

۱۳۹۵

۱۳۹۶

همکاری در اجرای طرح استانی آماز(مشاوره قبل از ازدواج- مجری طرح)

بهزیستی استان خراسان جنوبی

بهزیستی استان خراسان جنوبی

بیرجند

۱۳۹۶

۱۳۹۷

همکاری در اجرای طرح آموزش دادگستری استان(مدرس)

معاونت پیشگیری دادگستری استان خراسان جنوبی

معاونت پیشگیری دادگستری استان خراسان جنوبی

بیرجند

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مشاور

مرکز مشاوره نوید –بهزیستی استان خراسان جنوبی

مرکز مشاوره نوید –بهزیستی استان خراسان جنوبی

بیرجند

۱۳۹۴

۱۳۹۷

همکاری در اجرای طرح پژوهشی استانی آموزش و پرورش    

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

   بیرجند    

۱۳۹۸

 

تاکنون

 

عنوان درس                                                                

مقطع               

دانشگاه                   

شهر                  

نظریه ها واصول وفنون مشاوره وروان درمانی

کارشناسی

دانشگاه بیرجند

بیرجند

مبانی مشاوره

کارشناسی

دانشگاه بیرجند

بیرجند

روانشناسی خانواده

کارشناسی

دانشگاه بیرجند

بیرجند

پژوهش علمی انفرادی

کارشناسی

دانشگاه بیرجند

بیرجند

 

ساعات حضور

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰