سارا سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۵شیمیشیراز
کارشناسی ارشد۷۸شیمی آلیاصفهان
دکترای تخصصی۸۴شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی گروه شیمی

عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند

عضو کمیته اخلاق دانشگاه بیرجند

عضو شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند

·پژوهشگر نمونه دانشگاه در سالهای ۸۸ ،۹۰، ۹۲ و ۹۶ و ۹۸

·پژوهشگر نمونه استان خراسان جنوبی در سال ۹۰

·استاد نمونه دانشگاه در سالهای ۹۱ و ۹۸

·مجری طرح برتر صندوق حمایت از پژوهشگران

·دریافت جایزه نقدی از انتشارات الزویر

 

سوابق پژوهشی

  1. Member of the Editorial Board of Chemistry Research, since ۲۰۱۸.
  2.  Member of the Editorial Board of the International Journal of New Chemistry, since ۲۰۱۹.

عضو انجمن شیمی ایران