وحید اربابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک - طراحی جامداتدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه یزد
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی مکانیک: بیومکانیکدانشگاه صنعتی دلفت
فوق دكتری۱۳۹۷مهندسی مکانیک: ارتوپدی-بیومکانیکدانشگاه علوم پزشکی اوترخت و دانشگاه صنعتی دلفت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه پژوهشی ارتوپدی - بیومکانیک 

عضو حقیقی شورای دیپلماسی علمی دانشگاه

اخذ جایزه دومین پایان نامه برتر دکتری از"جامعه بیومکانیک اروپا"

مباحث منتخب در ارتوپدی - بیومکانیک

بیومکانیک

دینامیک ماشین

ارتعاشات مکانیکی

سوابق پژوهشی