پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱طراحی بریس برای بیماران آتروفی عضلانی نخاعی به کمک کامپیوتری و روش اجزاء محدودمحمد بهشتیان طاهرابادکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲بررسی توزیع تنش در مفصل زانو با به کار بردن مدل شکل آماری و هوش مصنوعیحسن رایگاندکتریاستاد راهنما۰۳ تیر ۱۴۰۲
۳ارزیابی دقت عمل تعویض کامل مفصل ران با در نظر گرفتن بازه حرکتی مفصل رانامیرحسین زیدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۵ بهمن ۱۴۰۱
۴توسعه مدل شکل ترکیبی آماری با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در تصاویر پزشکیعاطفه پژوهش جهرمیکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۹ شهریور ۱۴۰۱
۵طراحی ابزار راهنمای جایگذاری ایمپلنت مفصل ران توسط چاپ سه بعدی برای عمل تعویض کامل مفصل رانمحمدصادق جعفریکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۷ بهمن ۱۴۰۰
۶اندازه گیری شباهت و بهینه سازی در تطبیق تصاویر پزشکی دو بعدی- سه بعدی مبتنی بر مفاهیم یادگیری ماشین.فاطمه فضلکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۸ آذر ۱۴۰۰
۷اندازه گیری شباهت و بهینه سازی در تطبیق تصاویر پزشکی دو بعدی- سه بعدی مبتنی بر مفاهیم یادگیری ماشین.فاطمه فضلکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۸ آذر ۱۴۰۰
۸مطالعه بیماری آرتروز زانو با استفاده از داده‌های بزرگ و هوش مصنوعیعلیرضا عابدی جیردهیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۹مطالعه توزیع تنش در مفصل زانوی انسان با استفاده از مدل شکل آماری و روش اجزای محدوداصغر نامیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۹ شهریور ۱۴۰۰