سید سعید رضا احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۲علوم جنگل- گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست -گروه آموزشی محیط زیستعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 95/12/17 تاکنون
 •  سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 96/07/18تاکنون
 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
 • مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (84/1/20تا 87/1/20)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
 • دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393
 • مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
 • ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی .
 • عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
 • مشاور کمیته GIS مخابرات خراسان (1379به بعد)
 • مدیر پروژه سیستم مدیریت مکانیزه امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
 • مشاور و عضوکمیته راهبردی GIS/LIS شهرداری مشهد (1378-1380)
 • دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
 • مدیر پروژه پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه­ ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری (1375-1378)
 • دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در زمینه طرح­های کاربردی (سال 1385)
 • یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

ارزیابی و آمایش سرزمین

سنجش از دور (RS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 • مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP)
 • همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
 • ناظر 14 طرح پژوهشی
 • انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس­های داخل و خارج
 • مولف یک جلدکتاب
 • استاد راهنما و مشاور بیش از 50  دانشجوی ارشد از دانشگاه­های بیرجند و سایر دانشگاه­های کشور.