مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارزیابی توان اکولوژیک منطقه حفاظت شده آرک و کرنگ با تأکید بر جنبه های حفاظتی جهت دستیابی به توسعه پایدارسیدسعیدرضا احمدی زاده,فاطمه عباس پور,مرضیه پوشیده رواولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۲ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم بخش مرکزی بیرجند با استفاده از روش fuzzy-ahpهادی معماریان خلیل آباد,سمانه فلکی,سیدسعیدرضا احمدی زادههمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی2017-12-12
۳تحلیل و بهینه سازی گسترش کالبدی آتی شهر خواف با رویکرد زیست محیطیهادی معماریان خلیل آباد,آسیه تفضلی,سیدسعیدرضا احمدی زادههمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی2017-12-12
۴تحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی های بادی با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیارهابوالفضل اکبرپور,الهام چمانه پور,سیدسعیدرضا احمدی زادهاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک2015-11-05
۵پتانسیل سنجی استحصال از انرژی بادی با استفاده از تابع توزیع ویبولابوالفضل اکبرپور,الهام چمانه پور,سیدسعیدرضا احمدی زادهاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک2015-11-05
۶تحلیل ویژگی های محیط زیستی حریم شهر بیرجند در ارزیابی روند توسعه آتی شهرهادی معماریان خلیل آباد,راضیه دنیوی,سیدسعیدرضا احمدی زادهدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران2014-08-07
۷مروری بر کاربرد و مقایسه روش های کمی جهت ارزیابی توان توسعه شهریهادی معماریان خلیل آباد,عباس پور فاطمه,سیدسعیدرضا احمدی زادهاولین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی ومحیط زیست2014-07-31
۸تعیین معیارهای موثر در کاربری کشاورزی به روش دلفی (شهرستان کاشمرمهدی ضیائی,صدیقه سادات نبوی,سیدسعیدرضا احمدی زادههمایش ملی ژئوماتیک 892010-05-09
۹برآورد میزان شاخص ردپای اکولوژیک و اثر آن بر شاخص پایداری زیست محیطیسیدسعیدرضا احمدی زاده,الهام یوسفی روبیات,سمیه مودیاولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۱۰کاربرد زنجیره مارکوف جهت پیشبینی اثرات ردپای اکولوژیک شهر یسیدسعیدرضا احمدی زاده,سمیه مودی,الهام یوسفی روبیاتاولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۱۱سنجش از دور حرارتی راهبردی ماثر در شناسایی و اکتشاف مناطق زمین گرمایی در خراسان جنوبیعلی اشرفی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,فنایی خیرآبادی غلامعباسسومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (کنفرانس نامعتبر)2014-02-20
۱۲کاربرد سنجش از دور در مطالعات کویر شناسی و ارائه روش جدید در تهیه نقشه پهنه بندی کویر با استفادهازتصاویر ماهوارهمهدی ضیائی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,فاطمه حاجی زادهاولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار2010-07-07
۱۳تعیین قابلیت کاربری کشاورزی در منطقه سیستان با استفاده از مدل FAHPسیدسعیدرضا احمدی زاده,عاطفه میر,رضا عرب نخعیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران2019-11-13
۱۴بررسی ارتباط توسعه محور شرق در کشور و استان خراسان جنوبی از دیدگاه آمایش سرزمینسیدسعیدرضا احمدی زاده,مهدی وفائی فرد,محمود فال سلیمان,صدیقه سادات نبوی,عاطفه میرهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق2012-05-07
۱۵استفاده از توان بالقوه مناطق بیابانی جهت توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم در خراسان جنوبیسیدسعیدرضا احمدی زاده,عاطفه میراولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار2010-07-07
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.