مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱الگوی سفر،گردشگری و هجرت در آموزه های قرآنیمحمدباقر آخوندیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۲امکان یافتن گزاره های جامعه شناسی در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیهمایش جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بومی سازی جامعه شناسی1387/10/29 -
۳نگاهی جامعه شناختی به قوم یهود در قرآنمحمدباقر آخوندیهمایش بین المللی قرآن و مسائل معاصر1385/09/02 -
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.