مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مطالعات مگنتومتری و مدل سازی معکوس سه بعدی داده های یک کانسار آهن در استان آذربایجان غربیسهیل زارع مطلق، مهدی شبانکاره، احمد آریافرهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1397/08/12 - 1397/08/13
۲مطالعات مغناطیس سنجی و مدل سازی معکوس سه بعدی داده ها در کانسنگ آهن واقع در استان آذربایجان غربیسهیل زارع مطلق، مهدی شبانکاره، احمد آریافرهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1397/08/12 - 1397/08/13
۳بررسی هیدروشیمی آب زیر زمینی در دشت اسفدن، قاین، خراسان جنوبیمجید خسروی، سعید یوسفی، احمد آریافر، مجید کیخای حسین پوردهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۴کاربرد تحلیل فاکتوری در پردازش ژئوشیمیایی دادههای رسوبات آبراههای برگه 1100000 دهسلموحید خسروی، احمد آریافر، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلقدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۵کاربرد روش ترکیبی چند متغیره و تک متغیره آماری در تعیین مناطق امید بخش معدنی برگه 1100000 دهسلم نهبنداناحمد آریافر، وحید خسروی، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلقدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۶کاربرد فرآیند تصمیمگیری چند معیاره Area در انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن از منظر عوامل طبیعیرویا سدیدی، سعید یوسفی، احمد آریافرنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۷پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه عصبی موجکیپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۸انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگهای ساختمانی با استفاده از روش Areaاحمد آریافر، سعید یوسفی، محمد ناصر تاتارینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۹برآورد سطح آب زیر زمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروی، سعید یوسفینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۱۰پیش بینی پارامترهای کیفی TDS، EC، TH و SAR در آب زیرزمینی دشت خضری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسرویچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396/03/02 - 1396/03/03
۱۱بررسی هیدروشیمی آب زیرزمینی در دشت خضری قائن، خراسان جنوبیحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسرویچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396/03/02 - 1396/03/03
۱۲انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن روباز با استفاده از روش تصمیم گیره چند معیاره الکتراسماء اسدی کرم، احمد آریافر، حسنیه زارع پورفرد، رویا سدیدیهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1395/08/17 - 1395/08/18
۱۳شناسایی نواحی مستعد کانی سازی مس در غرب ورقه 1100000 چهل گوره استان سیستان و بلوچستان به کمک تصاویر ماهواره ایفرشته خمر، احمد آریافر، شهاب البرزیانچهارمین کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1395/08/15 - 1395/08/18
۱۴ارزیابی هندسه آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیری های ژئوفیزیکی مقاومت ویژهسیده مریم نظامی، غلامرضا نوروزی، احمد آریافر، حسن ضیاءنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395/07/06 - 1395/07/07
۱۵ارزیابی هندسی آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیریهای ژئوفیزیکی مقاومت ویژهسیده مریم نظامی، غلامرضا نوروزی، احمد آریافر، حسن ضیاءنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395/07/06 - 1395/07/07
۱۶تجزیه و تحلیل زمین آماری پارامترهای تی دی اس و ای سی برای مشخص کردن کیفیت شوری آب زیرزمینی در دشت بیرجندسعید ابراهیمی، احمد آریافر، میثم یزدانی، آناهیتا زاهدیاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395/07/06 - 1395/07/07
۱۷استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره Vikor به منظور تعیین کاربری مناسب برای نواحی معدنی بازسازی شده براساس معیارهای فرهنگی منطقهحسن حسین زاده، احمد آریافرنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395/07/06 - 1395/07/07
۱۸بازسازی نواحی معدنی استخراج شده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR با توجه به عوامل طبیعی منطقهحسن حسین زاده، احمد آریافرنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395/07/06 - 1395/07/07
۱۹تهیه نقشه پتانسیل معدنی کانسار مس در منطقه میسه چولی تالش با استفاده از منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییحمیدرضا مرادیان نصرت آباد، محمد شیوا، سید رضا مهرنیا، احمد آریافرهشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1395/06/27 - 1395/06/28
۲۰استفاده از تکنیک های سنجش از دور جهت شناسایی نواحی آلتراسیونی مرتبط با کانی سازی گرمابی دالی سلفچگانرویا خراسانی، احمد آریافرهشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1395/06/27 - 1395/06/28
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.