مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱انتخاب گزینه مناسب جهت بازسازی معدن شن و ماسه جوبن با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی FTOPSIS در جهت ایجاد توسعه پایدار در منطقهاحمد آریافر, محسن صفری, سینا علی نژادفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)1397
۲ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه های تونلزنی با استفاده از روش fdahp-promethe (مورد مطالعاتی قطعه دوم تونل امام زاده هاشم)رضا میکائیل, احسان جعفرنژاد قراحسنلو, احمد آریافرنشریه مهندسی عمران امیر کبیر1396
۳بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت گناباد خراسان رضوی با استفاده از روش های آماری چند متغیره و هوش مصنوعیرضا روکی, احمد آریافر, جعفر عادلی نسبنشریه مهندسی منابع معدنی1396
۴مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی زیست محیطی جهت بررسی اثرات آلایندگی پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری، خراسان جنوبیاحمد آریافر, طاهره محمدقاسمی, احمد قربانینشریه علمی - پژوهشی معدن1393
۵انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگ های ساختمانی با استفاده از روش TOPSISاحمد آریافر, رضا میکائیل, محمد عطاییفصلنامه زمین شناسی کاربردی1390
۶پتروژنز و ژئوترموبارومتری سنگ های آذرین مافیک و اولترامافیک در مجموعه افیولیتی شرق بیرجندغلامرضا فتوحی راد, غلامرضا نوروزی, احمد آریافرمجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران1390
۷Monitoring soil lead and zinc contents via combination of spectroscopy with extreme learning machine and other data mining methodsVahid Khosravi, Faramarz Doulati Ardejani, Yousefi Saeed, Ahmad AryafarGEODERMA2018
۸Selection of an Appropriate Method to Extract the Dimensional Stones Using FDAHP TOPSIS TechniquesAmir Esmailzadeh, Reza Mikaeil, Golsa Sadeghslam, Ahmad Aryafar, Hosein Hosein zadehThe Journal of Soft Computing in Civil Engineering(SCCE)2018
۹Application of Metaheuristic Algorithms to Optimal Clustering of Sawing Machine VibrationAhmad Aryafar, Reza Mikaeil, Sina Shaffiee Haghshenas, Sami Shaffiee HaghshenasMEASUREMENT2018
۱۰Application of non-linear regression and soft computing techniques for modeling process of pollutant adsorption from industrial wastewatersAhmad Aryafar, Reza Mikaeil, Faramarz Doulati Ardejani, Sina Shaffiee Haghshenas, Amir Jafarpourjournal of mining and environment2018
۱۱Utilization of Soft Computing for Evaluating the Performance of Stone Sawing Machines Iranian QuarriesAhmad Aryafar, Reza Mikaeil, Sina Shaffiee Haghshenas, Sami Shaffiee Haghshenasمهندسی زمین و معدن2018
۱۲Application of continuous restricted Boltzmann machine to detect multivariate anomalies from stream sediment geochemical data Korit East of IranAhmad Aryafar, Hamid Moeinijournal of mining and environment2017
۱۳Biosorption of Metal ions from Sarcheshmeh Acid Mine Drainage by immobilized Bacillus Thuringiensis in a fixed-bed column, , Ahmad Aryafar,International Journal of Chimical Molcular Nuclear Materials and Metallurgical Engineering2016
۱۴Estimation of the Ampere Consumption of Dimensional Stone Sawing Machine Using of Artificial Neural NetworksAhmad Aryafar,مهندسی زمین و معدن2016
۱۵Local multivariate outliers as geochemical anomaly halos indicators a case study Hamich area Southern Khorasan Iran, Ahmad Aryafarjournal of mining and environment2016
۱۶Using Robust Staged R-mode factor analysis and logistic function to identify probable Cu-mineralization zones in Khusf 1 100 000 sheet east of IranMajid Keikha hosein pour, Ahmad AryafarArabian Journal of Geosciences2015
۱۷The Use of Robust Factor Analysis of Compositional Geochemical Data for the Recognition of the Target Area in Khusf 1 100000 Sheet South Khorasan IranMajid Keikha hosein pour, Ahmad Aryafarمهندسی زمین و معدن2014
۱۸Prediction of Rare Earth Elements in neutral Alkaline Mine Drainage From Razi Coal Mine Golestan Province Northeast Iran using General Regression Neural Network, , , , Ahmad Aryafar,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE2013
۱۹Heavy metal pollution assessment using Support Vector Machine in the Shur River Sarcheshmeh copper mine IranAhmad Aryafar, , ,Environmental Earth Sciences2012
۲۰the weight of interaction of mining activities groundwater in environmental impact assessment using fuzzy analytical hierarchy process FAHP)Ahmad Aryafar, ,Environmental Earth Sciences2012
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.