مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Prediction of Rare Earth Elements in neutral Alkaline Mine Drainage From Razi Coal Mine Golestan Province Northeast Iran using General Regression Neural NetworkAhmad Aryafar,,,,,Journal of Environmental Engineering2013
۲استفاده از مدل ترکیبی فاکتوری فرکتالی جهت شناسایی - پتانسیلهای معدنی طلا، آرسنیک و آنتیموان در ورقه 1:100000 بصیران، خراسان جنوبی، شرق ایرانسعید یوسفی,احمد آریافر,وحید خسروی,محمدامین فرشادمهرپژوهش های دانش زمین2020
۳Prediction of copper content in waste dump of Sarcheshmeh copper mine using visible and near‑infrared reflectance spectroscopyFaramarz Doulati Ardejani,Vahid Khosravi,Showgar Karami,Ahmad AryafarEnvironmental Earth Sciences2020
۴Monitoring soil lead and zinc contents via combination of spectroscopy with extreme learning machine and other data mining methodsAhmad Aryafar,Khosravi Vahid,Doulati Ardejani FaramarzGeoderma2018
۵آشکارسازی آنومال یهای عناصر فلزی ناحیه بالوقیه به روش دورسنجی و مقایسه نتایج با داد ه های ژئوشیمیاحمد آریافر,دکتر توحید نوری,بابک بیگلری اردبیلیمهندسی منابع معدنی2022
۶ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه های تونلزنی با استفاده از روش fdahp-promethe (مورد مطالعاتی قطعه دوم تونل امام زاده هاشم)احمد آریافر,میکائیل رضا,جعفرنژاد قراحسنلو احساننشریه مهندسی عمران امیر کبیر2018
۷Prediction of heavy metals in acid mine drainage using artificial neural network from the Shur River of the Sarcheshmeh porphyry copper mine Southeast IranAhmad Aryafar,,,Environmental Earth Sciences2011
۸انتخاب گزینه مناسب جهت بازسازی معدن شن و ماسه جوبن با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی FTOPSIS در جهت ایجاد توسعه پایدار در منطقهاحمد آریافر,صفری محسن,سینا علی نژادعلوم و تکنولوژی محیط زیست2020
۹بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت گناباد خراسان رضوی با استفاده از روش های آماری چند متغیره و هوش مصنوعیاحمد آریافر,روکی رضا,جعفر عادلی نسبمهندسی منابع معدنی2018
۱۰The selection of an appropriate method for Gazik Granite Quarry mine using a hybrid multi-criteria decision-making methodAhmad Aryafar,Mohammad Javanshirgiv,Mohsen SafariInternational Journal of Mining And Geo-Engineering2022
۱۱Cadmium Oxide Nanoparticles as A Novel Photo-Catalyst for Degradation of Ciprofloxacin Antibiotic in Aqueous MediaAhmad Aryafar,majid mahjoore,Moones HonarmandJournal of Mininig and Environment2022
۱۲Selection of the most proper drilling and blasting pattern by using MADM methods (A case study: Sangan Iron Ore Mine, Iran)Mohammad Javad Rahimdel,Ahmad AryafarRudarsko Geolosko Naftni Zbornik2020
۱۳Local multivariate outliers as geochemical anomaly halos indicators a case study Hamich area Southern Khorasan IranAhmad Aryafar,Journal of Mininig and Environment2016
۱۴Using Robust Staged R-mode factor analysis and logistic function to identify probable Cu-mineralization zones in Khusf 1 100 000 sheet east of IranAhmad AryafarArabian Journal of Geosciences2015
۱۵The Use of Robust Factor Analysis of Compositional Geochemical Data for the Recognition of the Target Area in Khusf 1 100000 Sheet South Khorasan IranAhmad AryafarInternational Journal of Mining And Geo-Engineering2014
۱۶Fuzzy c- means Cluster Analysis a Robust Multivariate Technique in Stream Sediment Geochemical Exploration a Case Study in Eastern part of Iran BirjandAhmad Aryafar,Journal of Geology and Mining Research2011
۱۷شدت بخشی آنومالیهای مس رگهای در ورقه 1:100000 با آنالیز مرحلهای SFA و GMPIاحمد آریافر,سعید یوسفی,وحید خسروی,محمد خراشادیمهندسی معدن2020
۱۸مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی زیست محیطی جهت بررسی اثرات آلایندگی پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری، خراسان جنوبیاحمد آریافر,طاهره محمدقاسمی,قربانی احمدمهندسی معدن2014
۱۹پتروژنز و ژئوترموبارومتری سنگ های آذرین مافیک و اولترامافیک در مجموعه افیولیتی شرق بیرجندغلامرضا فتوحی راد,احمد آریافر,غلامرضا نوروزیبلورشناسی و کانی شناسی ایران2012
۲۰BWM-SAW: A new hybrid MCDM technique for modeling of chromite potential in the Birjand district, east of IranAhmad Aryafar,Bijan RoshanravanJournal of Geochemical Exploration2021
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.