تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر توسط نهال های پسته تحت تنش شوری

نویسندگانفرهاد آذرمی آتاجان
همایشپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۰۸-۲۸
محل برگزاری همایشاصفهان
شماره صفحات-
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله