پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱اثرغلظت های مختلف برخی علف‌کش‌های خاک مصرف بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویا (Glycine max L.)الهه جهان ارایکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۲بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.)محمدعلی احمدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۳تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروزنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، ترکیب شیمیایی و عملکرد پسته رقم بادامی سفید مه ولاتاکرم حیدری عبدل ابادیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۲ بهمن ۱۴۰۰
۴بررسی سازگاری گیاه گندم با خشکسالی و تغییراقلیم به کمک مدل گیاهی AquaCropامجد سرابندیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۵بررسی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزارع زعفران در خراسان جنوبیعبدالله میرزائیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۶بررسی روش‌های آبیاری تیپ و کرتی بر عملکرد پیاز تحت شرایط تنش خشکیمهدی عربی آیسککارشناسی ارشداستاد مشاور۱۱ خرداد ۱۳۹۹