پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.)محمدعلی احمدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۲تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروزنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، ترکیب شیمیایی و عملکرد پسته رقم بادامی سفید مه ولاتاکرم حیدری عبدل ابادیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۲ بهمن ۱۴۰۰
۳بررسی سازگاری گیاه گندم با خشکسالی و تغییراقلیم به کمک مدل گیاهی AquaCropامجد سرابندیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۴بررسی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزارع زعفران در خراسان جنوبیعبدالله میرزائیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۵بررسی روش‌های آبیاری تیپ و کرتی بر عملکرد پیاز تحت شرایط تنش خشکیمهدی عربی آیسککارشناسی ارشداستاد مشاور۱۱ خرداد ۱۳۹۹