فاطمه ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱فیزیک ماده چگالفردوسی مشهد

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه ترمودینامیک و آماری ۱(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۲۰۲)* شروع فردحضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق  رفع اشکال(فقط از طریق کانال واتس آپی گروه های درسی) 
یک شنبه فیزیک سطح(۳,۰۰),گروه ۱, (ارشد فیزیک) شروع فردفیزیک سطح(۳,۰۰),گروه ۱, (ارشد فیزیک) شروع فردحضور در اتاق جلسه گروه حضور در اتاق  جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
دوشنبه حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق فیزیک سطح(۳,۰۰),گروه ۱, (ارشد فیزیک) شروع فردفیزیک سطح(۳,۰۰),گروه ۱, (ارشد فیزیک) شروع فرد رفع اشکال(فقط از طریق کانال واتس آپی گروه های درسی) 
سه شنبه ترمودینامیک و آماری ۱(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۹) شروع فردحضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق  جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
چهارشنبه حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق  رفع اشکال(فقط از طریق کانال واتس آپی گروه های درسی) 
پنج شنبه حضور در اتاق     رفع اشکال(فقط از طریق کانال واتس آپی گروه های درسی)