پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بستگی هدایت هیدرولیکی نانولوله ها برای آب تک رشته به قدرت برهمکنش آب-دیوارهنفیسه مهربانکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۶ بهمن ۱۴۰۰
۲اثر ترشوندگی غشا نانو لوله کربنی بر عملکرد نمک زدایی آنعاطفه انوری فردکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۳شبیه سازی تولیدجت آبی نانو متری به روش دینامیک ملکولیابوالفضل حسین زادهکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۸ مهر ۱۳۹۹
۴تحقیق قاعده ترکیب کازیه با تخمین سرعت جذب مایع در نانو لوله های ناهمگونعاطفه قادری چشمه گلیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ دی ۱۳۹۷
۵نقش پیوند هیدروژنی در جذب خودبخودی آب در نانو لوله های کربنیفهیمه حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ دی ۱۳۹۷
۶بررسی اثر عوامل مختلف بر روی اندازه راکتورهای نانومتری تشکیل شده توسط میسلهای معکوس در میکروامولسیون ها با استفاده از شبیه سازیهای دینامیک مولکولیسارا سلیمان زادگاندکتریاستاد مشاور۰۵ بهمن ۱۳۹۶
۷پایان نامهناعمه محمدزاده مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۷ دی ۱۳۹۶
۸پایان نامهعاطفه رستمی بزدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۷ دی ۱۳۹۶
۹بررسی عددی عوامل موثر بر انتقال انرژی مکانیکی در مواد دانه ای فشردهمحمد فرامرزی گلکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۷ دی ۱۳۹۶
۱۰مکانیزم جذب آب تک رشته ای در نانو لوله های کربنیامین مختاریکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۲ آبان ۱۳۹۵
۱۱پارامترهای موثر در تخلیه مواد دانه ای از روزنه هانرجس عباس نژادکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۳۹۵
۱۲اثر ناهمگونی در ترابرد جرم و گرما در نانوکانال های بر پایه کربنفرزانه رمضانیدکتریاستاد راهنما۰۸ شهریور ۱۳۹۵
۱۳اصل عدم قطعیت تعمیم یافته و مکانیک آماری سیستم های غیر بر هم کنشیفرخنده ایزدیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۴اثر بازترکیب بر زمان ماندگاری الکترون در نانو ذراد نیمرسانامهلا مقدسکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۵محاسبه نیروی اصطکاک و نیروی مویینگی در جذب خودبخودی آب در نانولوله های کربنیملیکا غلامیان مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۶بررسی عددی شارش محیط دانه¬ای فشرده محصور بین صفحات تختسوسن مومن زاده جهرمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۷پکیدگی تصادفی مواد دانه ایصدیقه ملک قاسمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۸بررسی اثر عدد همورایی بر ترابرد الکترونی در مواد نانو ساختار به وسیله شبیه سازی به روش گشت تصادفیحکیمه کوچیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۰ مهر ۱۳۹۳
۱۹ساخت روی سیلیکات و اکسید روی نانو ساختاری در بستر سیلیکا و بررسی قابلیت کاربرد آنها در سلهای خورشیدیجواد ترابیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۸ بهمن ۱۳۹۱
۲۰ساخت و بررسی تیتانات روی و اکسید روی نانو ساختاری در بستر تیتانبوته قاجارکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۹ شهریور ۱۳۹۱