حسین الیاسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برق - کنترلدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی برق/مهندسی هسته‌ای - کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه قدرتهیئت علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

معاون گروه آموزشی الکترونیک از مهرماه 1392 الی مهرماه 1396

کنترل پیش‌بین

سیستم‌های ابعاد بزرگ

کنترل مقاوم

کنترل خطی

کنترل دیجیتال

کنترل مدرن

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تولید انرژی الکتریکی

زبان تخصصی