مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱OPTIMAL SLIDING MODE CONTROL FOR SEISMIC CONTROL OF BUILDINGS EQUIPPED WITH ATMDمحسن خطیبی نیا - مهدی محمودی - حسین الیاسیInternational Journal of Optimization in Civil Engineering2020
۲Presenting a new structure for interlinking converter in hybrid AC-DC microgrids to improve voltage qualityحسین الیاسی - سیدحسین طباطبائی - حمیدرضا نجفی - علیرضا جلیلیانJournal of Energy Management and Technology2020
۳Nonsingular terminal sliding mode controller for voltage and current control of an islanded microgridمهدی طغیانی ریزی - حسین الیاسیElectric Power Systems Research2020
۴Voltage unbalancing reduction in a stand-alone ac-dc hybrid microgrid based on floating compensation referenceحسین الیاسی - سیدحسین طباطبائی - حمیدرضا نجفیinternational journal of industrial electronics control and optimization2020
۵Robust Decentralized Model Predictive Control for a Class of Interconnected systemsحسین الیاسی - سعید رحمتیinternational journal of industrial electronics control and optimization2020
۶The Novel Stability Criteria for Piecewise Affine Systems with Time-Varying Delayحسین الیاسی - صالحه افشاریانinternational journal of industrial electronics control and optimization2020
۷ساختار کنترلی جدید برای مدیریت انرژی در خودروی برقی هیبرید پلاگین مبتنی بر نقشه‌های شناختی فازیحسین الیاسی-مهناز قریشیمهندسی و مدیریت انرژیدر نوبت چاپ
۸طراحی یک فیلتر تلفیق غیرخطی بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای سیستم ناوبری تلفیقی INS/GPSسید حمید ظهیری ممقانی, محمد نصیری, رمضان هاونگی, حسین الیاسیدریا فنون1397
۹ارائه یک روش برای محاسبه¬ی ماتریس تبدیل وابسته به فرکانس خطوط انتقال به شکل همواررامین زحمتی, رضا شریعتی نسب, حسین الیاسیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
۱۰Design an anti-windup controller for a PWR power-level control in the presence of control rod speed saturationHussein EliasiAnnals of Nuclear Energy2019-05-09
۱۱Novel design and simulation of predictive power controller for a doubly-fed induction generator using rotor current in a micro-hydropower plantHamed Javaheri Fard, Hamid Reza Najafi, Hossein EliasiEnergy Equipment and Systems2017-03-01
۱۲Active and reactive power control via currents of a rotor s d and q components with nonlinear predictive control strategy in a doubly fed induction generator based on wind power systemHAMED JAVAHERI, Hamidreza Najafi, Hussein Eliasienergy equipment and systems2015
۱۳Effect of Reaction Plate on Performance of Single-Side Linear Induction Motor in Different Speeds and Frequencies with Finite Element MethodOmid Maktabdar, Mohammad ali Shamsi-nejad, Hussein EliasiCurrent Trends in Technology and Sciences2014
۱۴A Proposed Method to Reduce Load Imbalance in Distribution Networks Using Solar Cell Grid Interface ConverterOmid Maktabdar, Mohammad ali Shamsi-nejad, Hussein EliasiINDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY2014
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.