مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارائه مدلی در راستای یافتن همزمان ضرایب وزنی اولیه و ساختار بهینه شبکه عصبی جهت پیش¬بینی کوتاه مدت قیمت برقحسین الیاسی - فرشاد عزیزی - سعیدرضا گلدانیبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران2019-04-30
۲کنترل پیش بین توزیع یافته مقاوم یک کلاس از سیستمهای ابعاد وسیع در حضور اتصالات داخلی غیرخطیحسین الیاسی - سعید رحمتی - یوسف کوه مسکنبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران2019-04-30
۳کنترل فازی-تطبیقی افق پیشرونده یک سیستم دینامیکی غیرخطیحسین الیاسی - فرشاد عزیزی - سعیدرضا گلدانیهفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران2019-01-29
۴Terminal sliding mode controller for voltage control of island microgridحسین الیاسی - مهدی طغیانی ریزیبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران2019-04-30
۵پیشبینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی - الگوریتم فراابتکاریحسین الیاسیهفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران2019-01-29
۶کنترل ولتاژ و جریان ریزشبکه جزیره با کنترل مدلغزشی بالامهدی طغیانی ریزی-حسین الیاسیکنترل ولتاژ و جریان ریزشبکه جزیره با کنترل مدلغزشی بالامهر 1397
۷انواع پیکربندی و ارایه کنترلر پیش‌بین بر پایه مدل بر روی اینورتر سیستم‌های فتوولتاییکحامد جواهری‌فرد-حمیدرضا نجفی-حسین الیاسیچهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاکتیر 1393
۸کنترل فازی-تطبیقی افق پیش‌رونده یک سیستم دینامیکی غیرخطیحسین الیاسیهفتمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایرانبهمن 1397
۹پیش‌بینی کوتاه قیمت برق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی – الگوریتم فراابتکاریفرشاد عزیزی-حسین الیاسی-سعیدرضا گلدانیهفتمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایرانبهمن 1397
۱۰کنترل نظارتی مبتنی بر نقشه‌های شناختی فازی دینامیک برای یک سیستم دینامیکی پیچیده، مطالعه موردی: مدیریت انرژی در یک خودروی هیبرید برقی پلاگینحسین الیاسیششمین کنگره مشترکسیستم‌های فازی و هوشمند ایرانبهمن 1396
۱۱کنترل پیش‌بین توزیع‌یافته مقاوم یک کلاس از سیستم‌های ابعاد وسیع در حضور اتصالات داخلی غیرخطیسعید رحمتی-حسین الیاسی-یوسف کوه مسکنبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایراناردیبهشت 1398
۱۲ارائه مدلی در راستای یافتن همزمان ضرایب وزنی اولیه و ساختار بهینه شبکه عصبی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت برقفرشاد عزیزی-حسین الیاسی-سعیدرضا گلدانیبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایراناردیبهشت 1398
۱۳کنترل پیش‌بین مقاوم سیستمهای LTI گسسته در حضور اختلالات غیرخطی کراندارسعید رحمتی-حسین الیاسی-وحید نقوی-یوسف کوه مسکنپنجمین کنفرانس بین‌المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیونآبان 1396
۱۴یک روش کنترل تطبیقی جدید برای اینورتر سیستم سه فازمریم کیانی، حسین الیاسی، محمد علی شمسی نژادکنفرانس مهندسی برق ایران1397/02/27 - 1397/02/30
۱۵بررسی عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در فرکانس و سرعت های مختلفامید مکتب داررشخوار، محمد علی شمسی نژاد، حسین الیاسینهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر)1393/09/27 - 1393/09/27
۱۶بررسی تغییر جنس هسته اولیه و ثانویه بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه با استفاده از روش اجزا محدودامید مکتب داررشخوار، محمد علی شمسی نژاد، حسین الیاسینهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر)1393/09/27 - 1393/09/27
۱۷بررسی ت ثیر صفحه واکنش بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در سرعت و فرکانس مختلف با روش اجزای محدودامید مکتب داررشخوار، محمد علی شمسی نژاد، حسین الیاسینهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر)1393/09/27 - 1393/09/27
۱۸استراتژی کنترل پیش‌بین مستقیم توان‌های اکتیو و راکتیو، اعمال شده بر روی مبدل AC/DC/ACدر یک ژنراتور القایی دو سوتغذیه مبتنی بر توربین بادیحامد جواهری‌فرد-حمیدرضا نجفی-حسین الیاسیچهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک1393
۱۹طراحی الگوریتم کنترلی پیشگو مبتنی برمدل به صورت توزیع یافته با سرپرستی جهت بهبود کنترل ترافیکمهران غفوریان-نادر سرگلزایی-حسین الیاسیپنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1392
۲۰طراحی کنترل کننده فازی جهت مدیریت انرژی در خودروی هیبرید موازیفاطمه شفیعی، وحید مولایی، محسن فرشاد، حسین الیاسی، محمود عبادیان، محمد علی شمسی نژادپانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1391/06/07 - 1391/06/09
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.