مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحلیل جامعه شناختی شخصیت در رمان سمفونی مردگان از عباس معروفیزینب نوروزی، علیرضا اسلام، محمد یوسفیسومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی1394/03/28 - 1394/03/28
۲مقایسه مفهوم اومانیسم در اندیشه فروغ فرخزاد و غاده السمانزینب نوروزی، علیرضا اسلام، خدیجه نورمحمدیهمایش ملی ادبیات و زبان شناسی1393/07/30 - 1393/08/01
۳نقد اجتماعی رمان هزار خورشید تابانعلیرضا اسلام، زینب نوروزی، سید علیرضا جعفریهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی1391/06/15 - 1391/06/17
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.