مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱رسانه ها و روابط زناشویی در بیرجندسیدحسن قالیبافان,نسرین صادقی هردورودی,علیرضا اسلاماولین همایش ملی مسائل و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خانوادۀ مسلمان ایرانی2022-02-23
۲تحلیل جامعه شناختی شخصیت در رمان سمفونی مردگان از عباس معروفیزینب نوروزی,علیرضا اسلام,یوسفی محمدسومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی2015-06-18
۳مقایسه مفهوم اومانیسم در اندیشه فروغ فرخزاد و غاده السمانزینب نوروزی,علیرضا اسلام,نورمحمدی خدیجههمایش ملی ادبیات و زبان شناسی2014-10-22
۴نقد اجتماعی رمان هزار خورشید تابانزینب نوروزی,علیرضا اسلام,جعفری سید علیرضاهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی2012-09-05
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.