مرتضی اسمعیل نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲جغرافیاشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴جغرافیای طبیعیسیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱جغرافیای طبیعی، آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطیسیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنددانشیار گروه جغرافیارسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 1. عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند.
 2. کارشناس آمایش و برنامه ریزی، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی، سازمان مدیریت استان خراسان جنوبی، 1385-1386.
 3. کارشناس برنامه ریزی و آمایش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ومعاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی،1387-1386 و1387-1388.
 4. همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان ، مسکن شهری ، زاهدان  83 و84 .
 5. همکاری با پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1388-1385.
 1. پژوهشگر برتر دانشگاه ببرجند 1396

1. آب و هواشناسی کاربردی

2. مخاطرات محیطی- مخاطرات اقلیمی

3. تغییرات اقلیمی و مدلسازی

3. سنجش از دور و GIS

4. اقلیم و شهر(تاب اوری و سازگاری)

5. روستاهای هوشمند کشاورزی و اقلیمی

6. گردشگری

7. انرژی های بادی و خورشیدی

1.مدیر پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، 1397 تا کنون

2.نماینده منطقه ای انجمن ایرانی اقلیم شناسی در خراسان جنوبی

3. نماینده دانشگاه بیرجند در کمیته راهبری بیابان لوت

4. مشاور فرهنگی انجمن علمی گروه جغرافیا

5. عضو اتاق فکر بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی

6.تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد چشم انداز زمین

 1. تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان1387,1388،1389
 2. تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند 1386 و1387.
 3. تدریس در دانشگاه آزاد واحد بیرجند، 1386 و 1387.
 4. تدریس در دانشگاه آزاد واحد زاهدان1389.
 5. تدریس در  مرکزجهاد دانشگاهی زاهدان 1388.
 6. تدریس در دانشگاه پیام نور زاهدان،1389.
 7. تدریس در مرکز علمی کاربردی هلال بیرجند،1394
 8. تدریس در کارگاههای آموزشی در شهرداری،سازمان هواشناسی، اداره کل امور عشایری،منابع طبیعی، کمیته امداد امام خمینی...

سوابق پژوهشی

 1. کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی و آموزش نرم افزار ARCGIS, اداره کل هواشناسی زاهدان.1387.
 2. کارگاه آموزش GPS و آموزش نرم افزار Map source, اداره کل امور عشایری  سیستان
  و بلوچستان, چابهار.1387.
 3. کارگاه آموزشی GIS ، اداره کل منابع طبیعی زاهدان،1391.
 4. کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی و آموزش نرم افزار ARCGIS, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زاهدان.1388.
 5. کارگاه آموزشی آمار و Spss وسیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه کشی فقر،اداره کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان.1393
 6. کارگاه مبانی نقشه و GIS  و آموزش نرم افزار ARCGIS, جهاد دانشگاهی مرکز زاهدان.1388.
 7. کارگاه آموزشی تکنیک های آماری در علوم جغرافیایی،انجمن علمی جغرافیا،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1390.
 8. کارگاه آموزشی GPS Workshop، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1390.
 9. ایجاد پایگاه جامع داده های اقلیمی در GIS
 10. کارگاه بسترهای گردشگری استان خراسان جنوبی برای توسعه کارافرینی، دانشگاه بیرجند 1396
 11. کارگاه کارافرینی و خلاقیت در گردشگری، گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند،1396
 12. کارگاه
 1. نخستین کنفراس ملی آب و هواشناسی، کرمان،1392
 2. دومین کنفراس ملی آب و هواشناسی،مشهد، 1397
 3. کنفرانس ملی توسعه محور شرق،بیرجند،1397
 4. کنفرانس ملی نظم و امنیت،1392
 5. کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا،1394
 6. کنفرانس بین المللی بیابان  لوت
 7. همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
 1. عضو انجمن جغرافیایی ایران
 2. عضو انجمن اقلیم شناسی ایران
 3. عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو
 4. عضو انجمن خشکی و خشکسالی ایران
 5. عضو انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران
 6. عضو انجمن انجمن بین المللی اقلیم و شهر
 7. عضو انجمن علمی جغرافیای برنامه ریزی روستایی ایران