مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تغییرات زمانی غلظت ذرات گردوغبار در هوای شهرستان زابل با استفاده از شاخصمرتضی اسمعیل نژاد,نیره پورملایی,علی محمدی,ادریس بذر افشان,اکرم المولوک لاهیجانیانمجله تحقیقات سلامت در جامعه2021
۲ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندانمرتضی اسمعیل نژاد,محمود فال سلیمان,جواد میکانیکی,اکبر پور محمدجغرافیا2018
۳بررسی میزان آسیب پذیری اجتماعی در برابر اثرات زیان آور آلودگی هوا: مطالعه ی موردی: دشت سیستانمرتضی اسمعیل نژاد,نیره پور ملایی,علی محمدی,ادریس بذرافشان,اکرم لاهیجیانمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه2020
۴effect of climatic change on spatial distribution of Zoonoses A case study from south Khorasan provice IranEsmaelnejad Morteza,bazrafshan edris,ansari moghadam alirezaHealth Scope2017
۵Concentration of heavy metals in surface water and sediments of iranEsmaelnejad Morteza,bazrafshan edris,kord mostafapor ferdos,ebrahimzadeh gholamrezaDesalination and Water Treatment2015
۶Ecotourism Zoning in Sistan Balouchestan by using GISEsmaelnejad Morteza,shahraki fataneh,miri gholamrezaRESEARCHES REVIEW OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT2015
۷Study of Climate Comfort of Jiroft for TourismEsmaelnejad Morteza,khorashadizadeh mahdiye,pyvand aliJournal of Social Issues & Humanities2015
۸تغییرات زمانی - مکانی باد بیشینه در نواحی ساحلی ایرانمرتضی اسمعیل نژاد,سهراب قائدیمطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی2022
۹ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلیمرتضی اسمعیل نژاد,زارع نژاد اشکذی عباسفصلنامه علوم و فناوری دریا2018
۱۰پناهندگان اقلیمی چالش آینده-مطالعه موردی خراسان جنوبیمرتضی اسمعیل نژاد,ابراهیم زاده عیسیجغرافیا و توسعه2017
۱۱تحلیل اثرات اجرای طرحهای هادی در توسعه مناطق روستایی مطالعه موردی روستای خراشاد شهرستان بیرجندمرتضی اسمعیل نژاد,خراشادی زاده مهدیهمطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی2016
۱۲مکانی ابی ت سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طلایی م دیریت بحرانمحمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژاددانش پیشگیری و مدیریت بحران2016
۱۳نقش زنان در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی روستای خراشاد شهرستان بیرجندمرتضی اسمعیل نژاد,خراشادی زاده مهدیهمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2014
۱۴تحلیلی بر اسایش اقلیمی و برنامه ریزی گردشگری، موردشناسی سیستان و بلوچستانمرتضی اسمعیل نژاد,عیسی ابراهیم زاده عیسیجغرافیا و توسعه ناحیه ای2012
۱۵AAssessment of the change of trend in precipitation over Afghanistan in 1979–2019Esmaelnejad Morteza,Esmaelnejad Morteza,,Idojaras2022
۱۶Determining the Climate Calendar of Tourism in Sistan-Baluchestan Province IranEsmaelnejad Morteza,,Journal of the Centre for Regional Geography2014
۱۷تغییرات اقلیمی و نقش خشکسالی های اخیر بر اقتصاد کشاورزی منطقه سیستانEsmaelnejad Morteza,issa ebrahimzadeJournal of the Centre for Regional Geography2013
۱۸بررسی تجربه زیسته کشاورزان خرده مالک و راهبردهای سازگاری با ریسک_های اقلیمی مطالعه‌ی موردی: زعفران کاران قایناتمرتضی اسمعیل نژاد,محسن حمیدیان پورپژوهش های زعفران2022
۱۹مکان یابی تاسیسات و تجهیزات نظامی بر اساس عناصر محیطی مطالعه موردی: سواحل دریای عمانمرتضی اسمعیل نژاد,محمدرضا پودینه:,سهراب قائدی:,محمدعلی شیرازیتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی2021
۲۰واکاوی اثرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی زنان روستایی مناطق شرق ایران (مورد مطالعه: دهستان کوهک- ‌اسفندک در شهرستان سراوان)مرتضی اسمعیل نژادروستا و توسعه پایدار فضا2021
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.