پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱طراحی الگوی پارادایمی وقف مشارکتی در فضاهای روستایی(مورد مطالعه: بخش قهستان شهرستان درمیان)حجت غلامی فردکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۵ دی ۱۴۰۰
۲اثرات طرح های آبخیزداری در تحولات فضاهای روستایی (مورد مطالعه : سکونتگاه های حوضه آبریز چهکند در شهرستان بیرجند)مهناز ایلخانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰