مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱اثرات یکپارچهسازی اراضی در روستای مهدیآباد شهرستان قایناتمحمد حجی پور - محمود فال سلیمان - مفید شاطری - غزل انصاریدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۲بازتاب توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان طبسمحمد حجی پور - محمود فال سلیمانهمایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی2021-02-17
۳گروه های توسعه روستایی و بازتولید اشتغال در فضا (مورد مطالعه: سکونتگاه های پروژه RFLDL در شهرستان سرایان)محمد حجی پور - محمود فال سلیمان - سیده فاطمه رفیعی - محمد عباسیهمایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی2021-02-17
۴نقش زرشک در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان بیرجندمحمد حجی پور - محمود فال سلیماندومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۵دیالکتیک وقف و توسعه با تأکید بر فضای روستاییمحمود فال سلیمان - محمد حجی پور - راضیه آرزومندان مفرداولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۶تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبیسمیراء پور - مفید شاطری - محمد حجی پور - نفیسه سادات صدراولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۷تحلیل راهبردی گروه های مردم نهاد در نواحی روستائی شهرستان سربیشهمحمود فال سلیمان - محمد حجی پور - گلسار حجی پوردومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران2019-02-17
۸سیاست های توسعه و انرژی های پایدار در روستاهای ایران (تحلیل محتوای برنامه های پنج ساله پس از انقلاب)محمد حجی پور - محمود فال سلیمانهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران2021-03-13
۹اقتصاد دانش بنیان و خلق سرمایه در کشورهای اسلامیمحمد حجی پورششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام2020-12-17
۱۰آب بری تولید ثروت در مناطق ایرانمحمد حجی پوراولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۱۱توپوگرافی تسهیلات بانکی در جغرافیای ایرانمحمد حجی پور - راضیه آرزومندان - فاطمه قاسمیدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۱۲جغرافیای سپرده گذاری در اقتصاد فضای ایرانمحمد حجی پور - محمود فال سلیمان - جواد کریمی پوردومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۱۳Spatial – Time analysis of Lut desert Infrastructures of Tourism DevelopmentMohammad Hajipour- Razieh Arezomandan- Mahmud Fall Solyman1st International Conference on LUT Desert Tourism(Local and International Opportunities)2019
۱۴Business Environment in Lut Desert EconomyMohammad Hajipour- Samaneh Mirzajani- Hamideh Mollaei- Golsar Hajipour1st International Conference on LUT Desert Tourism(Local and International Opportunities)2019
۱۵An Examining of the Hot Ecotourism Development Potentials in the Lut Desert Ecosystem of IranHorieh Moradi- Mohammad Hajipour1st International Conference on LUT Desert Tourism(Local and International Opportunities)2019
۱۶Factors Affecting in the Growth of Rural Entrepreneurship; case: Sarbisheh countyMahmood Fallsolyman- Mohammad Hajipour- Zahra Chahkandi- Narges KhosraviInternational Conference on Business: Opportunities and Challenges2016
۱۷Petrol and Iran tourism infrastructure development; Performance analysis and strategy formulationHassan Afrakhteh- Mohammad Hajipour1st International Scientific-Strategic Conference on Tourism Development for Islamic Republic of Iran: Challenges & Prospects2014
۱۸Efficiency appraisal of participant countries in Olympic GamesMohammad hasan Peymanfar- Abdolnabi Khatibi- Mohammad HajipourInternational Conference on Business Development and Excellence2014
۱۹The Spatial – Place Consequences of Drought in Rural Areas- case: Bagheran villages - Birjand CountyMohammad Hajipour- Behnaz Nejati- Sonia Ahmadi-Gharehnaz2nd International Conference on Environmental Hazards2013
۲۰Local Traditions and Creating Environmental Hazards-Case study: Daub Bole tradition in Lorestan regionHassan Afrakhteh- Mohammad Hajipour- Horiyeh Moradi2nd International Conference on Environmental Hazards2013
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.