حمید رضا نجفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵مهندسی برق- قدرتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی برق-قدرتفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۳مهندسی برق-قدرتعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشیاررسمی قطعیتمام وقت۳۱