محمدعلی رستمی نژاد

اینجانب دانش آموخته فناوری آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار گروه علوم تربیتی  هستم. علایق پژوهشی بنده به قرار زیر است:

  • سنجش فناوری در آموزش

  • فناوری برنامه درسی

  • فناوری در آموزش افراد با نیازهای ویژه

  • علوم شناختی و فناوری های یاددهی-یادگیری

  • یاددهی-یادگیری الکترونیکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشیدانشگاه اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشیدانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشیدانشگاه علامه طباطبایی (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰