مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی وضعیت کمی و کیفی و مدیریت پسکاند بیمارستانی بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانیمحمد حسین صیادی,محمد نورمحمدی,محمدرضا رضائیهمایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها)2017-05-03
۲حذف آلاینده های دارویی با استفاده از تالاب مصنوعی در مقیاس پایلوت با گیاه نیمحمد حسین صیادی,وحید گل کاری,محمدرضا دوستیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی2016-09-24
۳بررسی تغییرلت مکانی فلزات سنگین کروم و آلومینیوم در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاینمحمد حسین صیادی,مریم خاکسارنژاد,محمدرضا رضائیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست2015-01-29
۴بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین نیکل در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاینمحمد حسین صیادی,مریم خاکسارنژاد,محمدرضا رضائیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست2015-01-29
۵بررسی روند تغییرات اقلیمی منطقه قاین در بین سالهای 1381-1391محمد حسین صیادی,مریم خاکسارنژاد,محمدرضا رضائیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی(نامعتبر.معادل لاتین موجود است)2014-05-14
۶Evaluation of the climate change in Torbat Jam city within 2001-2012محمد حسین صیادی,اسماء جامی الاحمدی,محمدرضا رضائیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی(نامعتبر.معادل لاتین موجود است)2014-05-14
۷بررسی کیفیت هوای شهر بیرجند در سال 91 بر اساس شاخص کیفیت هوامحمد حسین صیادی,ایوب رضایی,محمدرضا رضائیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی2014-01-10
۸بررسی کمی و کیفی آلودگی هوای شهر بیرجند در سال 1391 بر اساس شاخص استاندارد هوامحمد حسین صیادی,ایوب رضایی,محمدرضا رضائیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی2014-01-10
۹جلبکها جایگزینی امیدوارکننده بعنوان جاذب های زیستی برای حذف آلاینده ها از محیط های آبیمحمد حسین صیادی,نازنین فحولنخستین کنفرانس ملی چالشهای محیط زیست: صنعت و معدن سبز2022-05-18
۱۰مروری بر تولید هیدروژن زیستی به عنوان انرژی دوستدار محیط زیست و تجدیدپذیرمحمد حسین صیادی,نازنین فحول,محمدرضا رضائی,شاهین همائی گوهرنخستین کنفرانس ملی چالشهای محیط زیست: صنعت و معدن سبز2022-05-18
۱۱پاکسازی زیستی انواع فلزات سنگین موجود درمحیط های خاکی وآبی با استفاده ازانواع میکروارگانیسم هامریم مودی,نازنین فحول,محمد حسین صیادیاولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۱۲مطالعه رفتار پایدار و قابلیت استفاده مجدد از نانوکامپوزیت mMWCNT/CUO به استناد بررسی طیف FTIR در فرآیند تخریب فتوکاتالیستی رنگزای آنیونی DR23 از محیط آبیمحمود حاجیانی,مهدیس غلاصی نژاد,محمد حسین صیادیاولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۱۳مقایسه کارایی روش های متفاوت حذف آلاینده های نفتیمحمود حاجیانی,زهرا سادات حبیبی,محمد حسین صیادی,شعله قلاسی موداولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۱۴تجزیه آلاینده های دارویی با استفاده از روش سونوشیمیایی؛ مکانیسم و عوامل مؤثرمحمد حسین صیادی,عطیه یزدانی شرق,آوا حیدریاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۱۵جذب آلاینده های دارویی از فاضلاب توسط نانوساختارهای گرافن و مکانیسم فرایندمحمد حسین صیادی,عطیه یزدانی شرق,آوا حیدریاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۱۶روش های نوین حذف آرسنیک از منابع آبی و پساب های معدنیسپیده جوانشیر,پری کریمی,محمد حسین صیادیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت2018-02-14
۱۷کاربرد سنتز سبز در تولید نانو جاذب هاسپیده جوانشیر,پری کریمی,محمد حسین صیادیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت2018-02-14
۱۸بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آلاینده های دارویی در تالاب های مصنوعیوحید گل کاری,محمدرضا دوستی,محمد حسین صیادیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی2016-09-24
۱۹بررسی اقتصادی احداث بیوگاز دامی واحد دامپروری دانشگاه بیرجندمحمد حسین صیادی,اسماء جامی الاحمدی,محمدرضا رضائیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست2015-01-29
۲۰طراحی و راهبری واحد بیوگاز دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندمحمد حسین صیادی,اسماء جامی الاحمدی,محمدرضا رضائیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست2015-01-29
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.