مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی میزان فلزات کادمیوم و کروم گیاه پرسیاوشان در قناتمحمد حسین صیادی اناری - جواد خارکنهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )2019-04-17
۲تعیین غلظت فلزات کادمیوم و کروم در آب و جلبک کارامحمد حسین صیادی اناری - جواد خارکن - محمود مشگانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )2019-04-17
۳بررسی اثر PH بر فرایند اکسیداسیون پیشرفته در حذف آلاینده های نوظهوراعظم غلامی، محمود حاجیانی، محمدحسین صیادی اناریسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397/07/10 - 1397/07/11
۴بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیز در حذف کلیندامایسیناعظم غلامی، محمود حاجیانی، محمدحسین صیادی اناریسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397/07/10 - 1397/07/11
۵بررسی اثر pHبرفرآینداکسیداسیون پیشرفته در حذف آلاینده های نوظهورمحمود حاجیانی، محمدحسین صیادی اناریسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397/07/10 - 1397/07/11
۶بررسی غلظت سرب و آهن در خاک و گیاه کاج در کاربری های خیابان و پارک در سطح شهر بیرجندجواد خارکن، محمدحسین صیادی اناری، محمدرضا رضائیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397/04/20 - 1397/04/20
۷ارزیابی غلظت سرب در خاک شهری کاربری های تعمیرگاه و صافکاری در صنایع شهر بیرجندجواد خارکن، محمدحسین صیادی اناری، محمدرضا رضائیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397/04/20 - 1397/04/20
۸بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهر سبزوارمحمد نورمحمدی، محمدرضا رضائی، محمدحسین صیادی اناریاولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی1397/02/13 - 1397/02/13
۹روش های نوین حذف آرسنیک از منابع آبی و پساب های معدنیپری کریمی، سپیده جوانشیر، محمدحسین صیادی اناریاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۰کاربرد سنتز سبز در تولید نانو جاذب هاپری کریمی، سپیده جوانشیر، محمدحسین صیادی اناریاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۱بررسی اجمالی تصفیه آب و فاضلاب توسط فناوری نانونجمه احمدپور، محمدحسین صیادی اناریهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۱۲فیتوسنتر نانوذرات نقره و طلا توسط عصاره گیاهان بومی در اقلیم های مختلف ایرانمریم صابریان ثانی، محمدحسین صیادی اناریهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۱۳بررسی سنتز زیستی نانو ذرات طلا توسط گیاهانمحمدحسین صیادی اناری، نجمه احمدپوراولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۱۴پتانسیل سنجی انواع جلبک ها در بیوسنتز نانو ذرات نقرهمحمدحسین صیادی اناری، مریم صابریان ثانیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۱۵حذف فسفات توسط ریز جلبک ها از فاضلاب شهری بیرجندمحمدحسین صیادی اناریهمایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها)1396/02/13 - 1396/02/13
۱۶بررسی وضعیت کمی و کیفی و مدیریت پسکاند بیمارستانی بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانیمحمد نورمحمدی، محمدرضا رضائی، محمدحسین صیادی اناریهمایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها)1396/02/13 - 1396/02/13
۱۷بررسی آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان به فلزات سنگین با استفاده از شاخص انباشت ژئوشیمیاییفاطمه بزی، محمدرضا رضائی، محمدحسین صیادی اناریهمایش ملی دانش و فناوری، علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395/12/20 - 1395/12/20
۱۸کاربرد دو روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله در پهنه بندی فلزات سنگین کروم و آرسنیک در خاک سطحی و عمقی مکان دفن زباله شهری زاهدانفاطمه بزی، محمدرضا رضائی، محمدحسین صیادی اناریهمایش ملی دانش و فناوری، علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395/12/20 - 1395/12/20
۱۹بررسی حذف رسوبات از محلول های آبی با استفاده از نانو جاذب هاعارفه فاروقی، محمدحسین صیادی اناری، محمدرضا رضائی، علی اله رسانیاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
۲۰فناوری های سبز در تولید پیل های سوختیمجید نصرتی، محمدحسین صیادی اناریاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.