مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستاییمحمد حجی پور,محمود فال سلیمان,نرگس خسروی,مفید شاطریمهندسی جغرافیایی سرزمین2022
۲تحلیل پروژه‌های محیط زیستی اجرا شده در شرکت پالایشگاه گاز فجر جممفید شاطری,پارسا پاشایی,علی اشرفیمدیریت سبز و توسعه2023
۳نقش دانش بومی در مدیریت منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوهمفید شاطری,فاطمه مرادی,جواد میکانیکیدانش های بومی ایران2023
۴نقش روستا در حفظ عنصر پیشخوانی در تعزیه مطالعه موردی: روستای سرخنگ خراسان جنوبیراضیه آرزومندان مفرد,مفید شاطریپژوهش نامه فرهنگ و ادبیات آیینی2023
۵واکاوی مقالات گردشگری به چاپ رسیده در مجلات جغرافیایی رویکرد تحلیل محتویمفید شاطری,علی رحیمی,فائزه صفاریکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2022
۶پیامدهای تغییر الگوی کشت زعفران و پسته و تأثیر آن بر توسعۀ نواحی روستایی مطالعۀ موردی: شهرستان رشتخوارمفید شاطری,علی ایزدی,مهدی ایزدیجغرافیا و توسعه2023
۷اثرات اقتصادی_اجتماعی احداث پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر توسعه پایدار نواحی روستاییعلی اشرفی,پارسا پاشایی,مفید شاطریروستا و توسعه پایدار فضا2021
۸تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه مسکن و وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت)طاهره حکمت یار,مفید شاطری,جواد میکانیکیبرنامه ریزی منطقه‌ای2021
۹The effect of public space indicators on the rural district’s life quality in Kuhdasht county, Iranمفید شاطری,احمد رومیانی,تقی ابراهیمی سالاری,حمیده محمودیActa Universitatis Carolinae, Geographica2021
۱۰حفر بی رویه چاهها و بستر سازی ناپایداری فضا در دشت قاینمفید شاطری,معصومه فیروزنیاروستا و توسعه پایدار فضا2020
۱۱بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجندحسن هاشمی,مرضیه فاریابی,علی زارعی,مفید شاطریپژوهشنامه خراسان بزرگ2019
۱۲کارکرد ها ی آموزشی موقوفه حاج عبدالعلی خان ذر شهر بیرجندمفید شاطری,مرضیه فاریابیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2019
۱۳تداعی ترفندی روایی- نمایشی برای متادرام گریز در تعزیهمفید شاطری,حامد نوروزیفنون ادبی2019
۱۴تاثیرات اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان تایبادمفید شاطری,جواد میکانیکی,الهه داودیانمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2018
۱۵مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستاییمحمدرضا بخشی,مفید شاطری,علی اشرفی,بهناز نجاتیراهبردهای توسعه روستایی2018
۱۶تاثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه های عصر قاجار بیرجند مطالعه موردی حسینه بی بی عروسمفید شاطری,مرضیه فاریابی,حسن هاشمی زرج آباد,علی زارعیمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2017
۱۷واکاوی تحولات فیزیکی-کالبدی و کارکردی مساکن روستاییمفید شاطری,حجی پور محمد,آقا جان پور پریسامسکن و محیط روستا2016
۱۸نخل گردانی محرم در درخش نگاهی انسان شناسانهمفید شاطری,سمیه حمیدیمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2016
۱۹نقش نهاد وقف در شکل گیری و گسترش شهرهای اسلامی (مطالعه موردی یافت تاریخی شهر بیرجند)حسن هاشمی زرج آباد,مفید شاطری,علی زارعی,مرضیه فاریابیمطالعات شهر ایرانی اسلامی2016
۲۰پیوند آئین تعزیه(شبیه خوانی با عناصر کالبدی حسینیه شوکتیهمفید شاطری,راضیه آرزومندان مفردمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2015
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.