مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مطالعه تفاوت اثر بخشی دانش بومی و نوین در کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر خشکسالی؛ مورد مطالعه : روستاهای بخش مرکزی شهرستان خوسفسمیه محتشمی فر,مفید شاطری,جواد میکانیکیهفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران2023-09-11
۲عوامل مؤثر بر تابآوری اقتصادی خانوارهای روستایی در برابر مخاطره خشکسالی )موردمطالعه: بخش سده شهرستان قاینات(مفید شاطری,طاهره غلامی,مرتضی اسمعیل نژادهفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی2023-03-02
۳ایجاد موقعیت های یادگیری مطلوب و رضایت بخش در آموزش جغرافیا با استفاده ار راهبرد گردش علمیمفید شاطری,فاطمه مرادیدومین همایش کاربرد موضوعی-تربیتی در آموزش جغرافیا2022-10-14
۴بررسی مولفه های تاب آوری اقتصادی اجتماعی خانوار های روستایی در مقابل مخاطرات محیطیمفید شاطری,علی نودهی,محمد اسکندری ثانیهفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران2023-09-11
۵نقش وقف در پایداری مدارس علمیه با تاکید بر مدارس شهرستان فردوس در خراسان جنوبیمفید شاطری,مرضیه فاریابیچهارمین همایش ملی خیرماندگار (ظرفیت ها و کارکردهای نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایران : ارزیابی وضعیت اک2023-03-05
۶آسیابها دانشی بومی در بهره گیری ااز انرژی تجدید پذیر زیست بوم سازگار مورد مطالعه نمونه هایی در شهرستان قایناتمفید شاطری,جواد کریمی پورهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران2021-03-13
۷بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر وضعیت مساکن روستاییمفید شاطری,محمود فال سلیمان,زهرا براتی نورشکدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۸بررسی تاثیر خدمات شرکت های تعاونی روستایی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی اعضا مورد مطالعه شهرستان قایناتمفید شاطری,سارا بذرافشان,جواد میکانیکیدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۹اثرات یکپارچهسازی اراضی در روستای مهدیآباد شهرستان قایناتمحمد حجی پور,محمود فال سلیمان,مفید شاطری,غزل انصاریدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۱۰ارزیابی اثرات پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر منابع اب منطقهمفید شاطری,پارسا پاشایی,علی اشرفیدومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار2020-02-06
۱۱بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وقف در توسعه محلی )مطالعه موردی: بخش کاخک شهرستان گناباد(مفید شاطری,حسین صادقی کاخکی,محمود فال سلیماناولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۲کارکرد آموزشی وقف و اثرات اجتماعی فرهنگی آن در شهر بیرجندمفید شاطری,جواد میکانیکی,راضیه آرزومندان مفرداولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۳تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبیسمیراء پور,مفید شاطری,محمد حجی پور,نفیسه سادات صدراولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۴دانش بومی عناب کاران شهرستان خوسفمفید شاطری,زهرا چوپانیاولین همایش ملی عناب2019-08-25
۱۵شناختی بر موقوفه غلامرضای حسین جعفر در شهر بیرجندمفید شاطریاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۱۶مشارکت مردمی در توسع روستایی و مدیریت محلیمحمود فال سلیمان,مفید شاطری,راضیه آرزومندان مفرددهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران2018-04-17
۱۷گردشگری و تولید سرمایه در مناطق ایرانمفید شاطری,حجی پور محمد,گلسار حجی پوراولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-01-18
۱۸مطالعه تعیین تفاوت اثر بخشی دو دانش بومی و نوین در مدیریت منابع آبمفید شاطری,صدیقه عرباولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-01-18
۱۹بررسی تاثیر بحران منابع اب کشاورزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی خانوار روستاییمفید شاطری,نظامردوست مرضیه,مرتضی اسمعیل نژاداولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-01-18
۲۰اثرات اقتصادی اجتماعی زیست محیطی گردشگری بر توسعه نواحی روستاییمفید شاطری,رضائی نسب آزادهاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-01-18
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.