محمداسماعیل افضل پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۳تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمی بازنشسته(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۲۷

سوابق اجرایی

رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-   پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ، سال 1384

استادیار نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1387.

پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند ، سال  1387.

-  استادیار نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1388.

- مدرس نمونه دانشکده تربیت بدنی در سال 1389.

- استادیار نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1392.

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1392.

فیزیولوژی ورزشی - علم تمرین - استعدادیابی ورزشی - سازگاری سلولی - ایمونولوژی ورزشی

- سر دبیر نشریه علمی – پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، دانشگاه بیرجند.

- عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، دانشگاه بیرجند.

- عضو هیات تحریریه نشریه پزوهش در ورزش تربیتی، پژوهشگاه تربیت بدنی از  سال 1390 تا  1398.

-   همکاری با پژوهشکده تربیت بدنی در طراحی و برگزاری آزمون عملی ورودی رشته تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های 1380 تا 1382

-  همکاری با پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در امور تحقیقاتی و برنامه ریزی رشته تربیت بدنی طی سال های 1380 تا 1382

-  عضو هیئت رئیسه هیئت شنای استان خراسان جنوبی از سال 1384 تاکنون

- عضو هیئت مدیره سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند

-  مسئول کمیته تحقیق و پژوهش هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی از سال 1384

   - عضو هیات علمی پنجمین هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 15-17 اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز.

 - دبیر اولین سمینار ورزش، ایمنی، سلامت؛ 14 شهریور ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

- عضو هیات علمی پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 21 و 22 آذر ماه 1386، دانشگاه مازندران.

- قائم مقام سمپوزیوم روان شناسی ورزش، خردادماه  1386 ، دانشگاه بیرجند.

- دبیر اولین سمپوزیوم علمی " بررسی راهکارهای موثر در شناخت و پرورش استعدادهای ورزشی استان خراسان جنوبی" ، 25 بهمن ماه 1386، دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند.

- دبیر اولین همایش استانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 26 اردیبهشت ماه 1387، دانشگاه بیرجند.

- معاون پژوهشی اولین سمینار توسعه علمی والیبال دانشگاههای کشور، 20 خردادماه 1387، دانشگاه بیرجند.

- مسئول برگزاری و دبیر دومین سمینار ورزش، ایمنی ، سلامت؛ 10 بهمن ماه 1387، دانشگاه بیرجند.

- عضو هیات رئیسه هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 11 لغایت 12 اسفند ماه 1388، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

- دبیر همایش منطقه ای مهندسی و علوم ورزشی ایران، 30 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

- عضو هیات علمی همایش منطقه ای مهندسی و علوم ورزشی ایران، 30 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

- عضو هیات رئیسه همایش منطقه ای مهندسی و علوم ورزشی ایران، 30 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

- دبیر دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، 8 و 9 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه بیرجند.

- عضو هیات علمی دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، 8 و 9 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه بیرجند.

- عضو هیات رئیسه دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، 8 و 9 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه بیرجند.

- سرپرست انجمن ورزش های همگانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 6/11/1388 تا 1392

- عضو هیات علمی اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، 26 لغایت 27 بهمن ماه 1389، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

- عضو هیات رئیسه اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، 26 لغایت 27 بهمن ماه 1389، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

- عضو هیات علمی همایش فیزیولوژی فوتبال پایه، 11 لغایت 12 آبان 1389، آکادمی ملی فوتبال، تهران.

- عضو هیات رییسه نهمین، دهمین و یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی.

- عضو هیلا علمی کنفرانس اوراسیایی تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، مهر ماه 1397. 

 

سوابق پژوهشی

-  مسئول و مدرس کارگاه آموزشی استعدادیابی در فوتبال؛ 22 اردیبهشت ماه 1384؛ کمپ تیم های ملی فوتبال ایران؛ تهران.

-  مدرس کارگاه آموزشی سنجش قابلیت های جسمانی و استعدادیابی ورزشی؛ 26 تا 29 شهریورماه 1384؛ سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی.

-  مسئول و مدرس کارگاه استعدادیابی در ورزش، 15 و 16 دی ماه 1384، دانشگاه بیرجند.

-  مدرس کارگاه اصول برنامه نویسی و طراحی موثر تمرینات ورزشی، 13 و 14 بهمن ماه 1384، دانشگاه بیرجند.

-  طراح و مدرس کارگاه آموزشی طراحی برنامه تغذیه و کنترل وزن، سال 1385 ، دانشگاه بیرجند.

 

اولین و دومین همایش ورزش، ایمنی، سلامت؛ دانشگاه بیرجند

اولین همایش استانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان.

اولین همایش منطقه ای مهندسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش در ورزش تربیتی

عضو هیات تحریریه نشریه فیزیولوژی ورزشی و سلامت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

عضو انجمن ملی فیزیولوژی ورزش ایران