مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین-6 و فاکتور نکرروز دهنده تومور آفای سرم مردان غیرفعال به دنبال اجرای آزمون وینگیتحسین نوفرستی, محمداسماعیل افضل پور, سیدحسین ابطحی ایوری, مجتبی امیرآبادی زادهمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1397
۲بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا-اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی با و بدون مصرف مکمل زیره سبزمحدثه عیدی کاخکی, محمداسماعیل افضل پور, ناهید قنبرزاده, علی نجفی سمنانیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1397
۳تغییرات فشار خون، ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی به دنبال 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف زنجبیل در زنان دارای اضافه وزنشیلا نایبی فر, محمداسماعیل افضل پور, طوبی کاظمی, حسین ابطحی ایوری, مهدی مقرنسیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1396
۴اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر برخی از شاخص های ضد اکسایشی سرم، امادگی قلبی تنفسی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزنمحمداسماعیل افضل پور, سمیه خیابانی, حسین ابطحی ایوری, شیلا نایبی فرکومش1396
۵بررسی تغییرات فشار خون، ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی، درپی 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف زنجبیل در زنان دارای اضافه وزنشیلا نایبی فر, محمداسماعیل افضل پور, طوبی کاظمی, حسین ابطحی ایوری, مهدی مقرنسیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1396
۶مقایسه تاثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های صحرایی نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدیدامین اله دشتیان, محمداسماعیل افضل پور, نادر تنیده, مسعود سپهری منشمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1396
۷ارتباط بین وضعیت نشستن در کلاس درس ودرد های اسکلتی عضلانی دانش آموزان پسر مقطع ابتداییسعید ایل بیگی, ابوذر کبوتری, حسین فرزانه, محمداسماعیل افضل پورارگونومی1396
۸ت ثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزنالهام قاسمی, محمداسماعیل افضل پور, اصغر زربانفیزیولوژی ورزشی1395
۹برریب تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزنالهام قاسمی, محمداسماعیل افضل پور, اصغر زربانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1395
۱۰تاثیر تمرین تناوبی شدید و زنجبیل بر سازگاری های ساختاری و عملکردی قلبیطوبی کاظمی, شیلا نایبی فر, محمداسماعیل افضل پورمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1395
۱۱تاثیر مصرف عصاره زعفران بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-(PON1) و پروتئین واکنش CRP)C )سرم زنان جوان سالم به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی حادمحبوبه عجم زیبد, محمداسماعیل افضل پور, حسین ابطحی, مرضیه ثاقب جوپژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش1394
۱۲تاثیر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر پروتئین واکنشگر C (hs-CRP) سرم و شاخص های ترکیب بدنی زنان دارای کبد چرب غیر الکلیفاطمه بارانی, محمداسماعیل افضل پور, سعید ایل بیگی, طوبی کاظمی, مهیار محمدی فردفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل1394
۱۳تاثیر مصرف 500 میلی لیتر شیر کم چرب بلافاصله پس از یک جلسه تمرین پلایومتریک، بر سطوح سرمی شاخص های آسیب عضلانیسیداصغر محمدی دوست, سعید ایل بیگی, محمداسماعیل افضل پور, رضا اصحاب یمینمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394
۱۴ت ثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه وزنمحمداسماعیل افضل پور, مجنبی میری, علی ثقه الاسلامی, رضا اصحاب یمیننشریه علمی-پزوهشی فیزیولوزی ورزشی1394
۱۵اثر تمرین تناوبی شدید روی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال مغز رت های آلبینو ویستارحسین طاهری چادرنشین, محمداسماعیل افضل پور, محسن فواد الدینی, حسین ابطحی1394
۱۶پاسخ متغیرهای تنظیم کننده گلوکز و گرلین تام و آسیل دار پلاسما به تمرین مقاومتی شدید در حالت سیری و ناشتایی در مردان جوانمرضیه ثاقب جو, یادگار فهیمی, محمدعلی رستمی, محمداسماعیل افضل پور, سعید ایل بیگی, مهدی هدایتیالمپیک نوین1393
۱۷تاثیر مصرف عناب بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی شدیدمحمداسماعیل افضل پور, اعظم رضازاده, ابطحی ایوری حسینورزش و علوم زیست حرکتی1393
۱۸تاثیر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و شاخص های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غیرالکلیفاطمه بارانی, محمداسماعیل افضل پور, سعید ایل بیگی, طوبی کاظمی, مهیار محمدی فردمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393
۱۹تاثیر کشش ایستا پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریکمحمداسماعیل افضل پور, طوبی عنایتی زاده, سعید ایل بیگیفیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی1393
۲۰مقایسه برخی عوامل آنتروپومتریکی، جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان نونهال فوتبال استان خراسان جنوبی در دو سطح موفق و غیر موفقسعید ایل بیگی, قاسم میر, محمداسماعیل افضل پورورزش و علوم زیست حرکتی1393
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.