عاطفه آجری آیسک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶حقوقفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹حقوق خصوصیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵حقوق خصوصیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیپیمانیتمام وقت۱

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبهمطالعه حضور در اتاق حقوق مدنی (۱) اشخاص و حمایت از محجورین(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجرفع اشکال حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۱۸) شروع زوج  
یک شنبه مطالعه حقوق تجارت (۳) اسناد تجاری(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۷) شروع زوجحقوق تجارت (۱) تجار و اعمال تجاری(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۷) شروع زوجپژوهش   
دوشنبهمطالعه آیین دادرسی مدنی (۲)(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۱۸) شروع زوجمسئولیت های مدنی خاص(۱,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۱۸)* شروع زوجحقوق پزشکی(۱,۰۰),گروه ۲, (کلاس ۳۱۸)* شروع فردحقوق مدنی (۵) حقوق خانواده(۲,۰۰),گروه ۲, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجرفع اشکال   
سه شنبه حضور در اتاق مطالعه حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها(۳,۰۰),گروه ۱, ()* شروع زوجپژوهش مطالعه  
چهارشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش   
پنج شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش