مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱واکاوی تأثیرپذیری سبک زندگی مردم از همه¬گیری ویروس کرونا با تأکید بر عملکرد دولت (مطالعه موردی شهروندان مشهد)عاطفه آجری آیسک,نازنین زهرا بروغنیسومین همایش ملی دولت پژوهی2021-05-08
۲تبیین و تحلیل تعهدات دولت در قراردادهای خصوصی سازیعاطفه آجری آیسکسومین همایش ملی دولت پژوهی2021-05-08
۳نگاهی حقوقی به عوامل موثر بر برون سپاری موفق در حوزه اب و فاضلابعاطفه آجری آیسک,فضه سلیمیاولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۴مطلوبیت سازوکارهای قانونی خصوصی سازی در جهت توسعه فعالیتهای بازاریابیعاطفه آجری آیسک,فضه سلیمینخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای2020-04-29
۵الزامات ارتقای فرهنگ قانونگرایی دانشجویان (تقویت نگرش دینی و نفع¬گرایی جمعی)عاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۶بایسته¬های تقویت فرهنگ قانون¬گراییِ دانشگاهیان (عوامل مرتبط با قانون)عاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۷نقاط اشتراک و افتراق وقف در حقوق ایران و تراست در کامن¬لاعاطفه آجری آیسک,فضه سلیمیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۸وقف اموال فکری از دیدگاه فقه و حقوقعاطفه آجری آیسکاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۹بایسته¬های خصوصی¬سازی صنعت گردشگری با تأکید بر قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسیعاطفه آجری آیسکاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت2019-05-01
۱۰بررسی حقوقی سرمایه¬گذاری خارجی در صنعت گردشگری با نگاهی به قانون تشویق و حمایت سرمایه¬گذاری خارجیعاطفه آجری آیسکاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت2019-05-01
۱۱تبیین مفهوم و جایگاه دولت در قراردادهای خصوصی سازیعاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان آسیب چشم انداز2019-02-26
۱۲سکوت قانون در ارتباط با تابعیت اطفال طبیعیعاطفه آجری آیسک,سیدمحمدامین حسینی نسبهمایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید2019-02-26
۱۳نماز و نقش آن در پیشگیری از جرمعاطفه آجری آیسکنماز هویت و جوانان2019-02-20
۱۴اعتماد سازی اجتماعی در پرتو الزامات فقهیعاطفه آجری آیسک,سیدمحمد رضویهمایش ملی فقه و تربیت2018-12-24
۱۵رابطه تروریسم با جرایم محاربه و افساد فی الارض در فقه اسلامیعاطفه آجری آیسکهمایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم2018-03-04
۱۶سرمایه گذاری خارجی در قالب اجرای خصوصی سازی در ایرانعاطفه آجری آیسکاولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی وسرمایه گذاری2018-02-28
۱۷چالشهای تشخیص مصادیق حرج در سقط درمانیعاطفه آجری آیسکطب و قضا2017-10-24
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.