کتاب‌ها

نمایش 1 تا 8 مورد از کل 8 مورد

استفاده از شناسنامه مجعول

استفاده از شناسنامه مجعول

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صلاحیت شورای تامین در احراز تابعیت

صلاحیت شورای تامین در احراز تابعیت

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صلاحیت هیئت حل اختلاف در دعاوی تابعیت

صلاحیت هیئت حل اختلاف در دعاوی تابعیت

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حقوق خصوصی سازی و قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای آن

حقوق خصوصی سازی و قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای آن

ناشر : شرکت سهامی انتشار

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

ارزیابی زیان؛ نگاهی نو به تأثیر نژاد و جنسیت بر حقوق مسئولیت مدنی

ارزیابی زیان؛ نگاهی نو به تأثیر نژاد و جنسیت بر حقوق مسئولیت مدنی

ناشر : شرکت سهامی انتشار

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

استفاده از شناسنامه مجعول

استفاده از شناسنامه مجعول

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صلاحیت شورای تامین در احراز تابعیت

صلاحیت شورای تامین در احراز تابعیت

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صلاحیت هیئت حل اختلاف در دعاوی تابعیت

صلاحیت هیئت حل اختلاف در دعاوی تابعیت

ناشر : انتشارات سازمان ثبت احوال کشور

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال