لزوم نظارت بر خصوصی سازی در راستای اصل توازن منافع سه گانه

نویسندگانعاطفه آجری آیسک,محسن صادقی
نشریهدانشنامه حقوق اقتصادی
شماره صفحات۲۵۱-۲۷۴
شماره سریال۲۷
شماره مجلد۱۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهisc

چکیده مقاله

یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی¬سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانونگذار، از این فایده برخوردار است که قانونگذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط مشی مشخصی می¬کند. به نظر می¬رسد در زمینه خصوصی¬سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم¬ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی¬سازی امری بدیهی است اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می¬شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه¬گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی¬سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت‌های واگذارشده تا مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت‌ها و در مقیاسی وسیع‌تر عموم افراد جامعه را در برمی‌گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین¬رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی¬سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش قرار می¬گیرد و پیشنهاداتی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی¬سازی ارائه می¬گردد.

لینک ثابت مقاله

tags: قراردادهای خصوصی سازی، اصل توزان منافع سه گانه، اصل نظارت، مقررات گذاری، قرارداد استاندارد