استفاده از شناسنامه مجعول

نویسندگانعاطفه آجری آیسک
نشریهدانشنامه حقوق ثبت احوال
شماره صفحات۱۱۱-۱۱۴
شماره سریال۱
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

جرایم ملحق به جعل، جرایمی هستند که قانونگذار به لحاظ وجود نوعی قرابت و مشابهت با جعل، حکم جزایی بیشتر آنها را در باب جعل بیان کرده است. مهم¬ترین این جرایم، استفاده از سند و اشیای مجعول است. به لحاظ اهمیت این جرم و حفظ هر چه بیشتر امنیت و آسایش عمومی، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل، جرم¬انگاری شده¬اند و هر کدام دارای عناصر متشکله مخصوص به خود هستند. از این رو در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشند، مرتکب به اتهام دو جرم و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم، و مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد

لینک ثابت مقاله

tags: استفاده، شناسنامه مجعول، جرم