مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی شاخص های رشدی ارقام نخود زراعی تحت اثر شرایط تنش خشکی و مصرف کود روی.امیر حسن اسعدیانششمین همایش ملی حبوبات1395/02/15- 1395/02/15
۲بررسی اثر کاربرد کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود زراعی تحت شرایط آبیاری مطلوب.امیر حسن اسعدیانششمین همایش ملی حبوبات1395/02/15 - 1395/02/15
۳COMPARISON OF GROWTH AND YIELD OF ROSELLE IN TRANSPLANTING AND DIRECT-SOWING METHODSHamidreza Fallahi، Morteza Ghorbany، mAHSA Aghhavani-Shajari، Amir hasan Asadian، Kobra Arabsalehi، Narges Fani kheshtiپنجمین کنگره گیاهان دارویی2016/05/18 - 2016/05/19
۴IMPROVEMENT OF YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF ROSELLE MEDICINAL PLANT BY MYCORRHIZAL INOCULATIONHamidreza Fallahi، Morteza Ghorbany، Mahsa Aghhavani-Shajari، Amir hasan Asadian، Narges Fani kheshti، Kobra Arabsalehiپنجمین کنگره گیاهان دارویی2016/05/18 - 2016/05/19
۵Development embryogenic suspension culture of cucumis meloAmir hasan Asadian، ،4th International Cucurbitaceae Symposium Changsha2009/09/21 - 2009/09/26
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.