محسن آیتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم تربیتیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برنامه ریزی درسیدانشگاه علامه طباطبایی
دکتری۱۳۸۵برنامه ریزی درسیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه علوم تربیتیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

•    ۱۳۹۷ تاکنون: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند 
•    ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ تاکنون: رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 
•    ۱۷/۸/۱۳۹۳ تاکنون: عضو هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند
•    ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵: عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    ۱/۲/۹۰ تاکنون: عضو دومین دوره هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی 
•    ۲۹/۱۰/۸۸ تاکنون: عضو کمیته علمی گروه تخصصی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند 
•    ۱۰/۳/۱۳۹۳-۱۳۹۵: رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی 
•    ۱۳۹۲: مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم‌تربیتی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۱: استاد مشاور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم‌تربیتی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۱: ایجاد رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع دکتری در دانشگاه بیرجند
•    ۱۵/۷/۱۳۸۶- ۱۵/۷/۱۳۹۰: مدیر گروه آموزشی علوم‌تربیتی 
•    ۱۲/۴/۱۳۸۴- ۹/۱۲/۱۳۸۴: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای نظارت بر مدارس غیر انتفاعی استان خراسان جنوبی 
•    ۲۳/۹/۱۳۷۶- ۴/۱۲/۱۳۷۸: مدیر گروه آموزشی علوم‌تربیتی 

پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند سال ۱۳۹۳

پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند ۱۳۹۱


 

•    ۱۳۹۷ تاکنون: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند 
•    ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ تاکنون: رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 
•    ۱۷/۸/۱۳۹۳ تاکنون: عضو هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند
•    ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵: عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    ۱/۲/۹۰ تاکنون: عضو دومین دوره هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی 
•    ۲۹/۱۰/۸۸ تاکنون: عضو کمیته علمی گروه تخصصی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند 
•    ۱۰/۳/۱۳۹۳-۱۳۹۵: رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی 
•    ۱۳۹۲: مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم‌تربیتی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۱: استاد مشاور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم‌تربیتی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۱: ایجاد رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع دکتری در دانشگاه بیرجند
•    ۱۵/۷/۱۳۸۶- ۱۵/۷/۱۳۹۰: مدیر گروه آموزشی علوم‌تربیتی 
•    ۱۲/۴/۱۳۸۴- ۹/۱۲/۱۳۸۴: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای نظارت بر مدارس غیر انتفاعی استان خراسان جنوبی 
•    ۲۳/۹/۱۳۷۶- ۴/۱۲/۱۳۷۸: مدیر گروه آموزشی علوم‌تربیتی 
سوابق علمی
•    ۱۳۹۷: دبیر علمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۶: همکاری در شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان   
•    ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تاکنون: عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان جنوبی
•    ۱۳۹۵-۱۳۹۶: عضو ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب
•    ۱۳۹۵: عضو کمیته علمی چهارمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی با عنوان فرهنگ و برنامۀ درسی 
•    ۱۳۹۴: دبیر علمی همایش ملی آموزش ابتدایی ایران
•    ۱۳۹۴: عضو هیأت داوری گروه تخصصی علوم انسانی   
و    ۱۳۹۴: نظارت بر طرح پژوهشی "تأثیر فعالیت‌های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه"، اداره کل زندان‌های استان خراسان جنوبی
•    ۱۳۹۴: سردبیر نشریه فناوری برنامه درسی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۳: عضو گروه علمی-مشورتی شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی   
•    ۱۳۹۳: پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۳: داوری ۳۲ مقاله مربوط به همایش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متعهد و متخصص
•    ۱۳۹۲: دبیر و عضو کمیته علمی همایش ارزیابی تغییر در برنامۀ درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش   
•    ۱۳۹۲: عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان جنوبی   
•    خرداد ۹۲ خرداد ۹۲ : عضو هیأت داوران ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، ویژه انجمن‌های علمی 
•    ۰۸/۰۳/۱۳۹۲ ۰۸/۰۳/۱۳۹۲: همکاری در نشست برگزاری همایش خانواده، دانشجو و دانشگاه 
•    ۱۳۹۱- ۱۳۹۲: عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 
•    ۱۳۹۱: پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند
ر    ۱۳۹۱: سردبیر و عضو هیأت تحریریه تازه‌های پژوهش در برنامه‌ریزی درسی
•    ۱۳۹۱: عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه بیرجند   
•    ۱۳۹۱: عضو کمیته علمی و فنی طرح شهاب   
•    ۰۱/۰۱/۳۰-۱۳۹۱/۱۲/۱۳۹۱: مشاور و مجری طرح شهاب استان خراسان جنوبی
•    ۱۳۸۸: دبیر کار گروه تخصصی دانشگاه پیام نور
•    عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

سوابق پژوهشی

•    ۱۳/۰۹/۱۳۹۶-۱۳/۰۹/۱۳۹۶: برگزاری نشست علمی با موضوع "نقد و بررسی طرح شهاب"، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، برگزار کننده: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند
•    ۰۵/۱۰/۱۳۹۵: برگزاری کارگاه آموزشی " ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی "
•    ۲۴/۰۲/۱۳۹۴: برگزاری کارگاه آموزشی "طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"، برگزارکننده: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بیرجند، همکار: محمد اکبری بورنگ
•    ۱۸/۱۲/۲۰-۱۳۹۴/۱۲/۱۳۹۴: برگزاری کارگاه آموزشی "روش‌ها و فنون تدریس" ، برگزارکننده: مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    ۱۳۹۴: همکاری در برگزاری کارگاه "هدفمندی تحصیل بانوان"، برگزارکننده: مسئول حوزه علوم انسانی دانشگاهیان
•    ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ : برگزاری کارگاه "آموزش: کیفیت و چالش‌ها"، برگزارکننده: مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    ۸و۹/۰۸/۱۳۹۲-۲۹/۰۸/۱۳۹۲: برگزاری دوره "روش‌ها و فنون تدریس"، برگزارکننده: مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    اسفند ۱۳۹۱: برگزاری کارگاه "تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانشگاه بیرجند" ، برگزارکننده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
•    ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ -۱۸/۱۱/۱۳۹۱: برگزاری دوره "روش‌ها و فنون تدریس"، برگزارکننده: مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
•    ۰۶/۱۰/۱۳۸۹- ۰۷/۱۰/۱۳۸۹: برگزاری دوره آموزشی "نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران"، برگزارکننده:  مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند
•    ۰۲/۰۴/۱۳۸۷-۰۳/۰۴/۱۳۸۷: برگزاری دوره آموزشی "شیوه‌های برقراری ارتباط و برخورد با جوانان"، برگزارکننده:  مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند
•    ۰۴/۱۲/۱۳۸۵-۰۵/۱۲/۱۳۸۵: برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران"، برگزارکننده:  مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند