محسن آیتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم تربیتیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برنامه ریزی درسیدانشگاه علامه طباطبایی
دکتری۱۳۸۵برنامه ریزی درسیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه علوم تربیتیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • 1397 تاکنون: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند

  • 1395-1393: رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

  • 1393 تا کنون:  رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند

  • 1393 تاکنون: عضو هیأت ممیزه

  • 1388 تاکنون: عضو کمیته علمی گروه تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی مرکز مظالعات جوانان دانشگاه بیرجند

  • 1390: عضو دومین دوره هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی

  • مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی در دو دوره از سال 1376 تا سال 1378 و از سال 1386 تا سال 1390

  • 1384: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی استان خراسان جنوبی

پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند سال 1393

پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند 1391

ساعات حضور

یکشنبه: ۱۰ تا ۱۲ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  پردیس شهدا

سایر روزها: سازمان مرکزی دانشگاه، پردیس شوکت آباد