طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

مجری طرح:

 1. 1396-1398: تدوین سند توسعه مهارتی استان خراسان جنوبی با رویکرد بازاریایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)-محمد حجی‌پور و فاطمه قاسمی
 1. 1396-1398: اعتباریابی شاخص ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا HDPI در برنامه ملی خادم، جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)- میترا راستگو مقدم، محمد خراشادی‌زاده
 1. 1395: طرح ارتقاء فرهنگ رانندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی- ایران/ استان خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)
 1. 1393-1394: اثربخشی آموزش خانواده بر مهارت های ارتباطی، حل تعارض و فرزند پروری در بین زوجین شرکت کننده در کلاس های آموزش خانواده خراسان جنوبی، مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی بهزیستی خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)، سیده زهرا اسلامی و زهرا بذلی
 1. 1396-1394: جایگاه نیروی انتظامی (تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی) در کتاب های درسی دوره ابتدایی ، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیرو انتظامی خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)- فاطمه نادری
 1. 1391-1392: تدوین متون آموزشی طرح شهاب، بنیاد ملی نخبگان، محسن آیتی (مجری)
 1. 1391-1393: بررسی ارتباط برنامه درسی آموزش های فنی حرفه ای با نیازهای بازار کار در استان خراسان جنوبی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)
 1. 1389: تحلیل محتوای پیک های بهاری از نظر انطباق با برنامه درسی رسمی، سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)
 1. 1389: بررسی مبانی روانشناختی برنامه درسی جهت تعیین مقاطع کلیدی در برنامه درسی ملی، دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی ملی- خارج از چارچوب دانشگاه، محسن آیتی (مجری) - فرزانه میکائیلی- آمنه احمدی- احمد خامسان- میترا راستگومقدم
 1. 1388-1389: روشهای تربیت دینی و رابطه آن با دینداری (باورهاو التزامات عملی)، مرکز مطالعات جوانان استان خراسان جنوبی، محسن آیتی (مجری)- میترا راستگومقدم

همکار مجری:

 1. 1395-1396: شناسایی جرایم در شبکه های اجتماعی موبایلی در بین جوانان استان خراسان جنوبی: مطالعه پدیدار شناسانه، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیرو انتظامی خراسان جنوبی، لیلی سیفی (مجری)- محسن آیتی (همکار)، فاطمه پردل
 1. 1395-1397: تأثیر شبکه‌های پیام‌رسان مبتنی بر تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان، لیلی سیفی (مجری)- محسن آیتی (همکار)
 1. 1389-1390: بررسی کارایی فعالیتهای فوق برنامه (آموزشی، فرهنگی و ورزشی)در دوره متوسطه، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، غلامحسین دانشمند (مجری)- محسن آیتی (همکار)
 1. 1389-1388: مقایسه تطبیقی وضعیت آموزشی ترییتی مدارس  عادی با مدارس خاص دوره متوسطه نظری در سال 89-88، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، غلامحسین دانشمند (مجری)- محسن آیتی (همکار)