مقالات همایشی

 1. محدثه سروری-محسن آیتی (1399). مشارکت والدین در امور تحصیلی در آموزش مجازی. 14/12/1399. چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت: فضای مجازی، جامعه و دانشگاه. دانشگاه خوارزمی.
 2. ملیحه بیجاری-محسن آیتی (1399). تأثیر بازی رایانه‌ای آموزش درس ریاضی بر خودراهبری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم شهر بیرجند. ششمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها». 30 بهمن و 1 اسفند 1399، دانشگاه اصفهان.
 3. عباس قومنجانی-محسن آیتی-سروش غیور (1399). تجارب زیسته دانشجویان شاغل کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی از منظر کاربرد آموخته‌ها در عمل. اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، 12 و 13/09/1399، دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. اعظم محمدی‌متین-محسن آیتی-علی زارع‌مقدم (1399). برنامه درسی و عدم تطابق آن با صلاحیت‌ها و مهارت‌های اشتغال. اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، 12 و 13/09/1399، دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. محمد علی‌پور-محسن آیتی-حسین شکوهی‌فرد-مهدی علیپور (1399). واکاوی چالش‌ها و مشکلات یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی در دوران همه‌گیری کرونا: مطالعه پدیدارشناسی. همایش ملی چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی. 30/04/ 1399، دانشگاه بوعلی‌سینا
 6. محسن آیتی، فاطمه نادری و سمیه گلکاری (1398). مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در خصوص فرهنگ دانشگاهی در ایران. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 7. محمدعلی رستمی‌نژاد، سیما سبحانی‌مقدم، محسن آیتی (1398). شناسایی کدهای اخلاق تحصیلی دانشجویان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 8. صادق حامدی‌نسب-محسن آیتی (1398). واکاوی فرهنگ دانشگاهی دانشجویان برنامه‌ریزی درسی در آیینه شبکه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 9. محسن آیتی، فرشید عابدی، حسین شکوهی فرد و خیرالنساء رمضان زاده (1398). کافه دانش ابزاری برای اشتراک دانش پداگوژیک اساتید. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 10. صدیقه خوش‌دامن-محسن آیتی- نعمت‌اله فاضلی (1398). مقایسه فرهنگ دانشگاهی با تأکید بر فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 11. محسن آیتی، فرشید عابدی، حسین شکوهی‌فرد و خیرالنساء رمضان زاده (1398). هویت پداگوژیکی استاد، کلید تدریس مؤثر : مرور روایتی.  مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. 06/09/1398. دانشگاه بیرجند.
 12. محسن آیتی-محمد علی‌پور (1397). ضرورت آموزش و استفاده از والدین در شناسایی و هدایت دانش‌آموزان با استعداد (طرح شهاب). سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر. 11 و 12 اسفند 1397. دانشگاه فردوسی مشهد.
 13. فاطمه نادری-محسن آیتی (1397). اهداف و ضرورت شخصی سازی یادگیری بر اساس سبک های یادگیری و شناختی در محیط های یادگیری الکترونیکی (سخنرانی). دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت. 01/09/1397. مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد.
 14. محسن آیتی، فاطمه نادری، سمیه گلکاری (1397). بررسی پدیدارشناسانه‌ی ادراک مربیان پیش‌دبستانی نسبت به عناصر برنامه درسی (چالش‌ها و راهکارها). شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، چالش‌ها و فرصت‌ها. 23 و 24/07/1397. دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 15. محمدعلی رستمی‌نژاد، محسن آیتی، فاطمه رافعی (1397). بررسی تأثیر آموزش خودراهبری مبتنی بر شبکه‌های آموزش مجازی بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان. شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، چالش‌ها و فرصت‌ها. 23 و 24/07/1397. دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 16. محمد علی‌پور و محسن آیتی (1397). مطالعه تطبیقی نحوه شناسایی و هدایت دانش‌آموزان دارای استعداد برتر در ایران، آلمان و لهستان. دهمین همایش ملی آموزش با رویکرد علوم شناختی. 19 و 20 اردیبهشت 1397، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 17. محمد علی‌پور و محسن آیتی (1397). ضرورت توجه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (طرح شهاب). دهمین همایش ملی آموزش با رویکرد علوم شناختی. 19 و 20 اردیبهشت 1397،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 18. فائزه سورگی-مرضیه قاضیانی-سعید کوره‌پز-محسن آیتی (1396). پرورش مهارت‌های نوشتاری براساس روش استادشاگردی شناختی مطالعه موردی دانش‌آموزان پایه ششم آموزشگاه عدالت (سخنرانی و انتشار در مجموعه مقالات). 16/12/1396، نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.
 19. صادق حامدی‌نسب-محسن آیتی (1396). شناسایی ویژگی‌های شهروند دیجیتال و معرفی مقیاس مربوط به آن (پوستر) 16/12/1396. پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، چیستی جرایی و چگونگی تربیت شهروندی دانشگاه فرهنگیان زنجان با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران زنجان
 20. فاطمه نادری، محسن آیتی (1396). جایگاه تربیت شهروندی در کتابهای درسی دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم) (سخنرانی) پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، چیستی جرایی و چگونگی تربیت شهروندی. 16/12/1396 دانشگاه فرهنگیان زنجان با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران زنجان
 21. سیده فاطمه رافعی، محسن آیتی (1396). نگاهی نو به آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان از طریق شبکه‌های اجتماعی (شبکه‌ی تلگرام)، مقاله مروری (انتشار در مجموعه مقالات). 08/08/.  اولین همایش ملی فرصت‌ها و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
 22. ثریا رودی‌علی‌آبادی، محسن آیتی، محمدعلی رستمی‌نژاد (1395). نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صلاحیت های یادگیری مادام العمر (پوستر). 04/12/1395. هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 23. شبنم حقیقی ملایی-محسن آیتی-هادی پورشافعی-علی عسگری (1395). تبیین پیش بینی توانمندی آینده پژوهی مدیران بر اساس ویژگی های شخصیتی دانشجویان ارشد علوم تربیتی دانشگاه بیرجند (ارائه شفاهی). 14/07/. کنفرانس بین‌المللی مدیریت تغییر و تحول دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 24. شبنم حقیقی ملایی-محسن آیتی-هادی پورشافعی (1395). کنکاشی پیرامون تبیین توانمندی آینده پژوهی مدیران براساس ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری (ارائه پوستری). 14/07/1395. کنفرانس بین‌المللی مدیریت تغییر و تحول دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 25. محسن آیتی (1395). فرهنگ دانشگاهی منبعث از فرهنگ ایرانی-اسلامی؛ مطالعه موردی: دانشگاه بیرجند (سخنرانی). 05/10/1395. نشست علمی ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی  دانشگاه بیرجند.
 26. زینب قوامی‌راد، محسن آیتی-محمداکبری بورنگ (1394). مقایسه عوامل موثر در انتخاب شغل معلمی و علت تداوم ان در بین دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم امام سجاد(ع) و معلمان ابتدایی شهر بیرجند (پوستر). 03/11/1394، همایش ملی آموزش ابتدایی دانشگاه بیرجند.
 27. عمید آزادگان-محسن آیتی (1394). آموزش به شیوه هوش موفق در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی (پوستر). 21/02/1394. سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی در ایران: فاصله نظر و عمل) دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 28. سیده ملیحه حسینی-محسن آیتی (1394). کاهش فاصله نظریه و عمل در میان معلمان با استفاده از سیستم مدیریت دانش (پوستر). 31/02/1394، سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی در ایران: فاصله نظر و عمل) دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 29. فاطمه برمکی-محسن آیتی- سامانه سادات جعفرطباطبایی (1394). رابطه جهت‌گیری مذهبی با شادکامی. 15/02/1394. پنجمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی تهران
 30. ناصر یعقوب‌‌نژاد- محسن آیتی-سارا نعیمی (1394). شناسایی و طبقه‌بندی نیازهای معلمان تازه‌کار در مدیریت کلاس درس براساس مدل طراحی عمومی آموزش (APPIE) (پوستر). 17/02/1394. همایش ملی مدیریت و آموزش دانشگاه  ملایر ملایر
 31. عمید آزادگان، محسن آیتی، محمدرضا اسدی یونسی (1394). بررسی استعدادهای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در فرآیند شناسایی و هدایت استعدادهای برتر. 05 و 06/10/1394. مجموعه مقالات همایش ملی آموزش ابتدایی
 32. میثم قویدل باجگیران-محسن آیتی-علی عسگری (1394). میزان حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در یین مدیران آموزشی مدارس ابتدایی شهر مشهد. 10/06/1394. اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار.
 33. میثم قویدل باجگیران، محسن آیتی-علی عسگری (1394). مدیریت استعداد: کلید موفقیت مدیران آموزشی مدارس در قرن21     10/06/1394. اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار.                   
 34. راضیه پرهیزی-علی عسگری-محسن آیتی (1394). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم گلستان در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند. 26/02/1394. کنفرانس بین المللی وب پژوهی
 35. فاطمه عبداللهی تخته جان، محمدعلی رستمی نژاد، محسن آیتی (1394). طراحی پاورپوینت اثربخش پیش‌نیاز تدریس در کلاس مجازی و تولید محتوای الکترونیکی. 04 و 06/12/1394. دهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
 36. محمدعلی رستمی‌نژاد-محسن آیتی-رضا عربی آیسک (1394). آموزش تلفیقی انتخابی برای کلاس‌های معمولی و التزامی برای کلاس‌های چندپایه. 04 و 06/12/1394. دهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
 37. میثم قویدل، علی عسگری، محسن آیتی (1394). مدیریت استعداد: بررسی تعاریف، رویکردها و ضرورت بکارگیری آن در سازمان‌ها.  15/05/1394. همایش ملی پژوهش‌های علوم مدیریت
 38. محسن آیتی، میترا فتحی (1393). بررسی ارتباط برنامه درسی (مهارت های عمومی) آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار شهر بیرجند (شفاهی). 17/02/1393. سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تهران
 39. لیلا طالب‌زاده شوشتری-محسن آیتی (1393). خانواده، آسیب‌های اینترنت و راهکارهای پیشگیری از آن در آیینه پژوهش. 10/02/1393. اولین همایش خانواده و آسیب‌های اجتماعی استان خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند.
 40. عمید آزادگان-محسن آیتی (1392). ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پایه هفتم در پیاده سازی تغییرات برنامه درسی (سخنرانی). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 41. سیده ملیحه حسینی-محسن آیتی-حسین شکوهی‌فرد (1392). ضرورت بکارگیری سامانه مدیریت دانش در مدارس هوشمند (پوستر) 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 42. سیده ملیحه حسینی-محسن آیتی-حسین شکوهی‌فرد (1392). نقش مدیریت دانش در توسعه حرفه‌ای معلمان (انتشار در مجموعه مقالات). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 43. سمیه رمضانی-معصومه آهنی-محسن آیتی (1392). تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدائی با تاکید بر ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت (سخنرانی). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 44. رضا آریا منش-محسن آیتی-هادی پورشافعی (1392). تحول در برنامه‌های درسی با رویکرد مدیریت دانش (انتشار در مجموعه مقالات). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 45. رضا آریا منش-محسن آیتی-یوسف شمس (1392). مدیریت دانش ضرورتی برای خلاقیت و نوآوری در برنامه های درسی (انتشار در مجموعه مقالات). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 46. میثم دانش مقدم محسن آیتی (1394). مربی گری، شیوه ی نوین آموزشی برای ایجاد یادگیری خودراهبر (انتشار در مجموعه مقالات). 14/12/1392. دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیرجند
 47. محسن آیتی (1392). جایگاه تخیل در تربیت دینی (پوستر چاپ در مجموعه مقالات). 02/03/1392 نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی با موضوع "روش‌های کاربردی آموزش در اسلام" دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 48. محسن آیتی (1392). ارائه روش آموزش کارآفرینی مبتنی بر آموزه های اسلامی (پوستر چاپ در مجموعه مقالات). 02/03/1392 نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی با موضوع "روش‌های کاربردی آموزش در اسلام" دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 49. محسن آیتی (1392). تأملی بر الگوی آموزشی مربی‌گری شیوه‌ای نوین بر مبنای نظری اسلام (پوستر چاپ در مجموعه مقالات). 02/03/1392 نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی با موضوع "روش‌های کاربردی آموزش در اسلام" دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 50. محسن آیتی-میثم دانشی‌مقدم (1392). روش‌های کاربردی آموزش در اسلام (ارائه مقاله). 02/03/1392 نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی با موضوع "روش‌های کاربردی آموزش در اسلام" دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
 51. محسن آیتی (1390). تاثیر استفاده از برنامه چندرسانه ای با استفاده از الگوی کاوشگری در میزان به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت. 28 اردیبهشت 1390. اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
 52. محسن آیتی (1390). ضرورت بازنگری در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی (با تاکید بر مدیریت دانش). 27 آذر 1390  دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری.
 53. محسن آیتی (1390). ضرورت تنوع در روشهای پژوهشی علوم انسانی. 27 آذر 1390. دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
 54. محسن آیتی (1390). شبکه های اجتماعی، فرهنگ عمومی و آموزش. 8 و 9 آبان 1390. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
 55. محسن آیتی (1390). تبیین رویکرد مدیریت دانش در توسعه کیفی نظام آموزشی. 8 و 9 آبان 1390. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
 56. محسن آیتی (1390). آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان های آموزشی همگام با مدیریت دانش.  8 و 9 آبان 1390، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
 57. محسن آیتی (1390). تربیت معلم علوم: مشکلات، روشها، الگوها.  19 و 21 تیر . همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
 58. مریم علیپور- محسن آیتی (1390). صلاحیت های حرفه ای و برنامه های درسی تربیت معلم برای آماده سازی معلمان علوم. 19 و 21 تیر . همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
 59. اسدا... زنگویی-محسن آیتی (1390). کاربرد استعاره در آموزش علوم. 19 و 21 تیر . همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
 60. شیدا فتاحی-میترا راستگومقدم-محسن آیتی-مریم علیپور (1390). تأثیر آموزش مهارت خودتنظیمی (مهارت مدیریت و برنامه ریزی زمان) بر پیشرفت دانش آموزان در درس علوم. 19 و 21 تیر 1390. همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
 61. حسین شکوهی فرد-محسن آیتی  (1390). مقایسه اهداف آموزش علوم و فناوری در برنامه درسی چند کشور(ایران- ژاپن- استرالیا) 19 و 21 تیر 1390 . همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
 62. محسن آیتی-شهربانو نوری طرازخاکی (1390). ساخت و آزمون برنامه چندرسانه ای در درس علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه با استفاده از الگوی کاوشگری علمی در شهر بیرجند. 28 اردیبهشت 1390 .اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
 63. محسن آیتی (1390). بازشناسی ریشه‌های تحول در مبانی برنامه‌های درسی. 28 اردیبهشت 1390. اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
 64. سیما قرآنی سیرجانی- محسن آیتی (1390) مدیریت دانش: راهبردی برای تحول بنیادین در طراحی برنامه‌های درسی. 28 اردیبهشت 1390. اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
 65. فاطمه عبدالهی-فهیمه عباسی-ندا نظام دوست-محسن آیتی (1389). نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد. 19 دی 1389 همایش استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
 66. محسن آیتی-نعمت ا... باغبان مقدم (1389). نقش برنامه درسی پنهان در پیشگیری از اعتیاد. 19 دی 1389. همایش استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
 67. زهرا افشارکهن، محسن آیتی، بهزاد نوروزی چگینی (1389). ضرورت تنوع در روش‌های پژوهشی علوم انسانی. همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
 68. محسن آیتی-علی عسگری-شهلا رحیمی (1381). خودارزیابی مرکزی راهبردی جهت خود بهبودی و رشد حرفه ای معلم. 29 بهمن 1381. دومین کنفرانس مهندسی صنایع
 69. محسن آیتی-میثم دانشی مقدم (1381). روش‌های کاربردی آموزش در اسلام. 29 بهمن 81. دومین کنفرانس مهندسی صنایع