لیست مقالات در نشریات

نمایش ۸٬۶۴۱ تا ۸٬۶۶۰ مورد از کل ۸٬۷۵۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.).پژوهشهای زراعی ایرانمجید جامی الاحمدی,سیدوحید اسلامی,محمدعلی بهدانی,سمیرا علی
اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپهای گلرنگ بهاره در شرایط بیرجندبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecologyمجید جامی الاحمدی,محمدعلی بهدانی,محمد سعید حسینی بجد,بی بی الهه موسوی فر
کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.) در خراسان جنوبیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecologyمجید جامی الاحمدی,عبادالله مویدی شهرکی,محمدعلی بهدانی
اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیمجید جامی الاحمدی,محسن خانجانی,سهراب محمودی
اثر کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و کمی دانه های تولیدی در ارقام گلرنگ بهارهپژوهشهای زراعی ایرانمجید جامی الاحمدی,محمدعلی بهدانی,محمد سعید حسینی بجد,بی بی الهه موسوی فر
تاثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگپژوهشهای زراعی ایرانمجید جامی الاحمدی,شریفی زهرا,سیدوحید اسلامی,سمانه لاله
بررسی اثر تراکم پنبه و سلمه تره بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجندپژوهشهای زراعی ایرانمجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانی,مجتبی ولایتی یزدصفت
بررسی تاثیر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام گندمتولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیمجید جامی الاحمدی,پاکنژاد فرزاد,وزان سعید,اردکانی محمد رضا
بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شدهپژوهشهای زراعی ایرانمجید جامی الاحمدی,کافی محمد,نصیری محلاتی مهدی
اثرات تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد پنبه، رقم ورامین.حفاظت گیاهانمجید جامی الاحمدی,کوچکی علیرضا
اثرات تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد، نمو و زودرسی پنبه، رقم ورامینحفاظت گیاهانمجید جامی الاحمدی,کوچکی علیرضا
Manganese efficiency and Mn uptake kinetics of raya (Brassica juncea L.) wheat (Triticum aestivum L.) and oat (Avena sativa L.) in nutrient solution and soilJOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCEMohammad Hassan Sayyari Zohan,Sadana Upkar Singh,Steingrobe Bernd,Claassen Norbert
تحلیل وپیش بینی کل بارندگی ماهانه وسالانه در منطقه تربت حیدریه خراسانبولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسیسیدرضا هاشمی,امیر جهانشاهی سید مهدی
some crisp centeral moments based on fuzzy random variablesPakistan Journal of StatisticsMohammad Ghasem Akbari
In situ synthesis of nano silver/lecithin on wool Enhancing nanoparticles diffusion Colloids Surf B BiointerfacesColloids and Surfaces B: BiointerfacesHossein Barani,Montazer Majid,Samadi Nasrin,Toliyat T
Optimization of Dyeing Wool Fibers Procedure with Isatis tinctoria by Response Surface MethodologyJournal of Natural FibersHossein Barani,Nasiri Majid,Haji Aminoddin,Kazemipur Mostafa
Enhanced Deep Coloring of Micro Polyester FabricMaterials Science-MedziagotyraHossein Barani,Payvandi Shahram
Classification rule discovery using learning automataInternational Journal of Machine Learning and CyberneticsSeyed-Hamid Zahiri
Decision function estimation using intelligent gravitational search algorithmInternational Journal of Machine Learning and CyberneticsSeyed-Hamid Zahiri
Improvement of ITU-TG.729B VAD Using WDWF and Dynamic PreorocessingInternational Review on Computers and SoftwareHassan Farsi