لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Exercise training and probiotic supplementation effects on skeletal muscle apoptosis prevention in type-І diabetic ratsLife SciencesNiloofar Rezaee, Farhad Rahmani-Nia, Maryam Delfan, Reza Ghahremani
اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قاب‌های دو بعدیسازه و فولادمحمد رضایی پژند - احسان محتشمی
تحلیل پیشرفتة قاب¬های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستیندو فصلنامه نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری (دانشکده فنی) (Civil Engineering Infrastructures)محمد رضایی پژند - احسان محتشمی
A multimode adaptive pushover procedure for seismic assessment of integral bridgesAdvances in Civil EngineeringE. Mohtashami - A. Shooshtari
فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسیپژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیحمید مسعودی - علی یوسفی
Assessment of the Optimum Depth of Sealing Cutoff Walls in the Clay Core of Peygham-Chay DamJournal of Hydraulic StructuresHadi Farhadian- Zeynab Maleki- Seyed Ahmad Eslaminezhad
new empirical chart for rockburst analysis in tunnelling: Tunnel rockburst classification (TRC)International Journal of Mining Science and TechnologyHadi Farhadian
OPTIMAL DESIGN OF THE IMPACT DAMPER IN FREE VIBRATIONS OF SDOF SYSTEM USING ICACOInternational Journal of Optimization in Civil EngineeringHossein safaeifar, Mojtaba Sheikhi
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های عناب (Ziziphus jujuba Mill.) کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی با استفاده از نشانگرهای SSR و RAPDعلوم باغبانی ایرانسعید دقیقی، زهره علیزاده، هما حبیبی
AN ANALYTICAL SOLUTION FOR THE BLACK-SCHOLES EQUATION USING FUNCTIONAL PERTURBATION METHODmathematical analysis and convex optimizationSomayeh Pourghanbar, Mojtaba Ranjbar, Ebrahim Nasrabadi
First Module Cohomology Group of Induced Semigroup AlgebrasBoletim da Sociedade Paranaense de MatematicaMohammad Reza Miri, Ebrahim Nasrabadi, Kianoush Kazemi
Second Module Cohomology Group of Induced Semigroup AlgebrasSahand Communications in Mathematical AnalysisMohammad Reza Miri, Ebrahim Nasrabadi, Kianoush Kazemi
اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاقدانشگاه علوم پزشکی بیرجندکریم دهقانی، مهدی مقرنسی، مرضیه ثاقب جو،محمد ملکانه، هادی سریر
بررسی فعالیت الکترومیوگرافی اندام تحتانی حین آغاز راه‌رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسکومشزهرا بهرمان، محمد یوسفی، مهدی مقرنسی، حسین طاهری چادرنشین، زهرا ابراهیم آبادی
تغییرات سطوح لیپوکالین-2 پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکرو- جلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه وزن و چاقفیضکریم دهقانی، مهدی مقرنسی، مرضیه ثاقب جو، هادی سریر، محمد ملکانه
The Radiative Transfer in Accretion Discs with Linear Plank Function: Role of Scattering EffectIranian Journal of Astronomy and Astrophysicsفهيمه حبيبي-مريم صمدي
تعیین هزینه بهینه دال های بتنی دندانه دار براساس بارگذاری و دهانه تیرمصالح و سازه های بتنیشیما بیجاری
Application of Contourlet Transform in Damage Localization and Severity Assessment of Prestressed Concrete SlabsSoft Computing in Civil EngineeringJahangir, H. - Khatibinia M., Kavousi M.
Aerobic interval training improves irisin and chemerin levels of the liver and visceral adipose tissues, and circulating asprosin in rats with metabolic syndromePhysiology InternationalH Nakhaei, F Ahmadabadi, M Mogharnasi, CJ Huang
Effects of High and moderate-Intensity Interval Training on pulmonary and performance parameters in miners suffering from Chronic Obstructive Pulmonary DiseasesJournal of Occupational and Environmental MedicineA Batajrobeh Rudi, M Mohammadnia Ahmadi, M Mogharnasi