لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸٬۷۵۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
تأثیر751 دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)آبیاری و زهکشی ایرانعلی شهیدی,زهرا میری,عباس خاشعی سیوکی,محمد هادی روحیان
تاثیر سطوح مختلف یونجه خشک در جیره آغازین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و سلامتی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با مقادیر بالای شیرتولیدات دامیمحمدحسن فتحی نسری,سیده نرگس طیاطبایی فر,محمد رضا دهقانی
تست 8555تست فرم پژوهه3رضا شریعتی نسب
تست فرم پژوههتست فرم پژوهه2رضا شریعتی نسب,زهره علیزاده
تست فرم پژوههتست فرم پژوهه2رضا شریعتی نسب
Berberine supplementation modulates the somatotropic axis and ameliorates glucose tolerance in dairy goats during late gestation and early lactationBMC Veterinary ResearchSeyyed Homayoun Farhangfar,Mohammad Hassan Fathi Nasri,S.Ehsan Ghiasi,Einar Vargas‑Bello‑Pérez
Berberine supplementation modulates the somatotropic axis and ameliorates glucose tolerance in dairy goats during late gestation and early lactationBMC Veterinary ResearchSeyyed Homayoun Farhangfar,Mohammad Hassan Fathi Nasri,S.Ehsan Ghiasi,Einar Vargas‑Bello‑Pérez
Berberine supplementation modulates the somatotropic axis and ameliorates glucose tolerance in dairy goats during late gestation and early lactationBMC Veterinary ResearchSeyyed Homayoun Farhangfar,Mohammad Hassan Fathi Nasri,S.Ehsan Ghiasi,Einar Vargas‑Bello‑Pérez
The feasibility study of the Sub-criticalization of the Holos small modular reactor driven by an electron acceleratorAnnals of Nuclear EnergyMohammad Mehdi Firoozabadi,,
Calculation of core neutronic parameters in electron accelerator driven subcritical TRIGA reactorKERNTECHNIKMohammad Mehdi Firoozabadi,Mehdi Zangian
Identifying Effective Drivers in the Future of Sports Businesses in Khorasan Razavi ProvinceJournal of New Studies in Sport ManagementMohammad Ali Sahebkaran,Jafar Khoshbakhti,Raheleh Kariminejad
Identifying Effective Drivers in the Future of Sports Businesses in Khorasan Razavi ProvinceJournal of New Studies in Sport ManagementMohammad Ali Sahebkaran,Jafar Khoshbakhti,Raheleh Kariminejad
Application of Copula Functions for Bivariate Analysis of Rainfall and River Flow Deficiencies in the Siminehrood River Basin, IranJournal of Hydrologic Engineering - ASCEMohammad Nazeri Tahroudi,Carlo De Michele,Rasoul Mirabbasi
اثر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیمتولید و ژنتیک گیاهیسیدوحید اسلامی,رحمان رجبی,مجید جامی الاحمدی,رضا محمدی,محسن سعیدی
اثر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیمتولید و ژنتیک گیاهیسیدوحید اسلامی,رحمان رجبی,مجید جامی الاحمدی,رضا محمدی,محسن سعیدی
ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریتنش های محیطی در علوم زراعیمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودی
ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریتنش های محیطی در علوم زراعیمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودی
ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریتنش های محیطی در علوم زراعیمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودی
Effects of High and moderate-Intensity Interval Training on pulmonary and performance parameters in miners suffering from Chronic Obstructive Pulmonary DiseasesJournal of Occupational and Environmental MedicineMohsen Mohammadnia Ahmadi,Mehdi Mogharnasi
Effects of High and moderate-Intensity Interval Training on pulmonary and performance parameters in miners suffering from Chronic Obstructive Pulmonary DiseasesJournal of Occupational and Environmental MedicineMohsen Mohammadnia Ahmadi,Mehdi Mogharnasi