سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
عاطفه

عاطفه آجری آیسک

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
عاطفه آجری آیسک
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/ajori/fa

Google Scholar
محمدباقر

محمدباقر آخوندی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
محمدباقر آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/akhondi/fa

Google Scholar ORCID
فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی خاک

https://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
احمد

احمد آریافر

استاد
مهندسی - معدن
احمد آریافر
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۶۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

مربی
علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

محسن

محسن آیتی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۳۰۰۰ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

Google Scholar
فاطمه

فاطمه ابراهیمی

استاد
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

زهرا

زهرا احمدی بروغنی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

Google Scholar
سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۳۳ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سید سعید رضا

سید سعید رضا احمدی زاده

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۰۱-۳ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

Google Scholar
وحید

وحید اربابی

استادیار
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - مکانیک

https://www.linkedin.com/in/vahid-arbabi-86a1b85b/

Google Scholar Scopus ORCID
محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
امیر حسن

امیر حسن اسعدیان

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

Google Scholar
محمد

محمد اسکندری ثانی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علیرضا

علیرضا اسلام

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا اسلام
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/eslam/fa

سید وحید

سید وحید اسلامی

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی اسمعیل نژاد

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مرتضی اسمعیل نژاد
دانشیار دکتری
۶۲۱ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://climatology.blogfa.com/

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی