مجید جامی الاحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام
کارشناسی ارشد۱۳۷۷زراعتفردوسی مشهد
دکتری۱۳۸۴زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

 •   برنده رتبه دوم در گروه علوم پایه در نهمین دوره کتاب سال دانشجویی.۱۳۸۱
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند- ۱۳۸۹، ۱۳۹۲، ۱۳۹۸
 •  استاد نمونه دانشگاه بیرجند ۱۳۹۰
 •  مشارکت در تالیف کتاب تولید پایدار محصولات زراعی، حائز عنوان شایسته تقدیر در سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 

اکوفیزیولوژی گیاهی

تنش های محیطی

فیزیولوژی بذر

 • معاونت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (۱۳۸۵)
 • سرپرست کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (۱۳۸۷-۱۳۸۵)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (۱۳۹۰-۱۳۸۷)
 • عضو کمیته انتشارات دانشگاه (۱۳۹۸-۱۳۹۲)
 • رئیس اداره انتشارات دانشگاه (۱۳۹۸)
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی (۱۳۹۸)

سوابق پژوهشی

 • مسئول روابط عمومی و تبلیغات و جانشین دبیر اولین کارگاه بین المللی تولید علوفه و محصولات زراعی با استفاده از آب شور در مناطق خشک. بیرجند، اردیبهشت ۸۴.
 • عضو کمیته علمی "چالش ها و راهکارهای نوین در طراحی نظام های پایدار کشاورزی" . دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان. مهر ۸۶..
 • عضو کمیته علمی دومین  همایش ملی کشاورزی بوم ­شناختی ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی علف­های هرز
 • مسئول کمیته علمی علوم زراعی و باغبانی اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی- ۹-۸ بهمن ۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره ملی زعفران، طلای سرخ
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی شورورزی، مرکز ملی تحقیقات شوری
 • مدیر مسئول نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی- دانشگاه بیرجند
 • عضو هیات تحریریه نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی- دانشگاه بیرجند
 • سردبیر نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی (۱۳۹۸- ۱۳۹۶)
 • عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش­های زراعی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش­های زعفران-  دانشگاه بیرجند
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد «کشاورزی ارگانیک(زیستی)-واژه نامه». موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد «محصولات ارگانیک (زیستی) گیاهان خودرو-آیین کار برداشت». موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران. ۱۳۸۹ تا کنون