مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی فرایند جوانه زنی بذر کینوا Chenopodium quinoa Willd)) حاصل از سطوح آبیاری، در اثر زوالمجید جامی الاحمدی,مسلم مصطفائیاولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران2021-10-27
۲بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیاریمعصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودی,مجید جامی الاحمدینخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک2021-02-17
۳تاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوامحمود مشاوری نیا,سهیل پارسا,سهراب محمودی,مجید جامی الاحمدیدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار2020-07-07
۴چالشهای بخش کشاورزی در مواجهه با خشکسالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالیمجید جامی الاحمدی,محمد کافیشانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران2020-01-25
۵تاثیر الگوی کشت و کود سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی سیب زمینی در شرایط تنش کم آبیمجید جامی الاحمدی,فهیمه فریدی مایوان,سیدوحید اسلامی,شجاعی نوفرست کورشپانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2018-09-04
۶بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانیدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران2018-04-04
۷اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی در منطقه بیرجندفاطمه حاجی رسولی گوشلاغر,مجید جامی الاحمدی,محمدحسن سیاری زهان,محمدحسین نجفی موداولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت2018-02-14
۸بررسی ارتباط غلظت پتاسیم بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانیدومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک2017-10-12
۹بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2017-08-28
۱۰بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی2017-05-11
۱۱بررسی میزان غلظت نیتروژن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,غلامرضا زمانیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی2017-05-11
۱۲مروری بر خصوصیات دارویی، زراعی و اقتصادی زیره سبزسهراب محمودی,علی روستا,مجید جامی الاحمدی,سهیل پارساسومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2016-12-01
۱۳اثر مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی، درصد نیتروژن دانه و شاخص پروتئین دانه زیره سبزسهراب محمودی,علی روستا,سهیل پارسا,مجید جامی الاحمدیسومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2016-12-01
۱۴تاثیر سایه دهی و مصرف نیتروژن بر ارزن دم روباهی (Setaria italic L.) در رقابت با تاج خروس (Amaranthus albus L.)مجید جامی الاحمدی,سارا پرنده,سیدوحید اسلامیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2016-08-30
۱۵تاثیر سطوح مختلف کود دامی، نیتروژن و فسفر بر شاهدانه (Cannabis sativa L.) در مرحله زایشیمجید جامی الاحمدی,سمانه لاله,سهیل پارسادومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2016-08-30
۱۶مطالعه برخی صفات کمی دو گونه آویشن تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیمجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2016-08-30
۱۷تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5-کربوکسیلات ردوکتاز در زعفران Crocua sativus L.زهره افضلی باغ عباس,زهره علیزاده,مجید جامی الاحمدی,محمدعلی بهدانیچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار2016-02-22
۱۸بررسی توانایی تجزیه کربوهیدراتها در باسیلوسهای جدا شده از خاک زعفرانمجید جامی الاحمدی,اسماعیل صالحی کوه ابادی,عباس محمدیچهارمین همایش ملی زعفران ایران2015-11-04
۱۹مقاومت باسیلوس های خاک زعفران نسبت به آنتی بیوتیک هامجید جامی الاحمدی,اسماعیل صالحی کوه ابادی,عباس محمدیچهارمین همایش ملی زعفران ایران2015-11-04
۲۰بررسی تاثیر دو گونه گیاه مرتعی بر پایداری و ثبات خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی خراسان جنوبی)اسماعیل حیدری,محمدحسن سیاری زهان,مجید جامی الاحمدی,حامد فروغی فرچهاردهمین کنگره علوم خاک ایران2015-09-07
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.