مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مطالعه برخی صفات کمی دو گونه آویشن تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیمجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2016-08-30
۲بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سالهای زراعی 1391-1384سهراب محمودی,مسعود رجبی,سهیل پارسا,مجید جامی الاحمدیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2014-08-23
۳تاثیر باکتری های دارای فعالیت ACC- دی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تنش شوریمجید جامی الاحمدی,رضوان نادری,محمدقادر قادری,غلامرضا زمانیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم2013-08-21
۴تاثیر بیوپرایم بذر با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوریمجید جامی الاحمدی,رضوان نادری,محمدقادر قادری,غلامرضا زمانیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم2013-08-21
۵جداسازی بخشی از توالی رمزدهنده کاتالاز خلر با کمک RT-PCRعلی ایزانلو,سعید شربت دار,زهره علیزاده,مجید جامی الاحمدیهشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران2013-07-06
۶تاثیر باکتری های دارای فعالیت ACC- دی آمیناز بر رشد ریشه ی گیاهچه های گندم تحت تنش شوریمجید جامی الاحمدی,رضوان نادری,محمدقادر قادری,غلامرضا زمانیاولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی2013-04-25
۷تاثیر روش انجام آزمون جوانه زنی و اعمال سطوح شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) مقاوم و حساس به شوریمجید جامی الاحمدی,ریحانه فرشید,احسان صحرایی,سیدوحید اسلامیاولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران2008-11-12
۸تاثیر سایه دهی و مصرف نیتروژن بر ارزن دم روباهی (Setaria italic L.) در رقابت با تاج خروس (Amaranthus albus L.)مجید جامی الاحمدی,سارا پرنده,سیدوحید اسلامیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران2016-08-30
۹بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیر زمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمه تره (Chenopodium album)مجید جامی الاحمدی,پروین یادگار خسرویه,سیدوحید اسلامیششمین همایش علمی علوم علفهای هرز ایران2015-09-01
۱۰تاثیر تلقیح خاک با باکتری های افزاینده رشد بر خصوصیات رشدی زعفرانمجید جامی الاحمدی,زلیخا کلاه کج,سهیل پارسا,عباس محمدیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران2015-07-13
۱۱تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات رشدی زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندسالهمجید جامی الاحمدی,زلیخا کلاه کج,سهیل پارسا,عباس محمدیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران2015-07-13
۱۲استخراج RNA با کیفیت خوب از کورم زعفرانمجید جامی الاحمدی,زهره افضلی باغ عباس,زهره علیزاده,محمدعلی بهدانیاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران2015-05-24
۱۳تاثیر ماده آلی بر پایداری خاکمجید جامی الاحمدی,اسماعیل حیدری,محمدحسن سیاری زهان,حامد فروغی فر,یاسین هلال بیکیدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری(آبخیزداری سازگار)2015-02-18
۱۴بررسی اثر عمق های مختلف دفن بر خصوصیات رشدی ریزوم حلفه (Imperata cylindrical L. Beauv)مجید جامی الاحمدی,حیدر حمیداوی,سیدوحید اسلامیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی2014-08-26
۱۵بررسی اثرات دورهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی ریزوم های حلفه (Imperata cylindrical L. Beauv)مجید جامی الاحمدی,حیدر حمیداوی,سیدوحید اسلامیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی2014-08-26
۱۶بررسی اثر شوری بر شاخص جوانه زنی ریزوم حلفه (Imperata cylindrical L. Beauv)مجید جامی الاحمدی,حیدر حمیداوی,سیدوحید اسلامیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی2014-08-26
۱۷اثرات دمای بالا و مدت زمان در معرض بودن بر زنده مانی غده توده های مختلف اویار سلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)مجید جامی الاحمدی,محمد روزخش,سیدوحید اسلامیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی2014-08-26
۱۸جداسازی بخشی از ژن LHCB خلر (Lathyrus sativus) با کمک آغازگرهای اختصاصی نخود فرنگیمجید جامی الاحمدی,زکیه میر,زهره علیزاده,علی ایزانلو,محمدقادر قادریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران2014-08-25
۱۹تاثیر عمق دفن ریزوم بر خصوصیات رشدی اندام هوایی علف هرز حلفه (Imperata cylindrical L. Beauv)مجید جامی الاحمدی,حیدر حمیداوی,سیدوحید اسلامیبیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران2014-08-23
۲۰بررسی اثر خشکی بر شاخص جوانه زنی، جوانه های ریزوم حلفه (Imperata cylindrical L. Beauv)مجید جامی الاحمدی,حیدر حمیداوی,سیدوحید اسلامیبیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران2014-08-23
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.