مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیاریمعصومه علی زاده فروتن - سهیل پارسا - سهراب محمودی - مجید جامی الاحمدینخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک2021-02-17
۲تاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوامحمود مشاوری نیا - سهیل پارسا - سهراب محمودی - مجید جامی الاحمدیدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار2020-07-07
۳isolation of CTS gene-specific in Lathyrus sativus with glycin max primers and its role in germination of grass peaزهره علیزاده - میر زکیه - مجید جامی الاحمدی - علی ایزانلوبدون نام2016-06-02
۴the study of LHCB gene expresssion during seed germination of grsss pea (Lathyrus sativus)زهره علیزاده - مير زكيه - مجید جامی الاحمدی - علی ایزانلوبدون نام2016-06-02
۵تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)محمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانیپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست2020-04-08
۶تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)محمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانیپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست2020-04-08
۷مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(محمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانیپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست2020-04-08
۸مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(محمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانیپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست2020-04-08
۹چالشهای بخش کشاورزی در مواجهه با خشکسالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالیمجید جامی الاحمدی - محمد کافیشانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران2020-01-25
۱۰تاثیر الگوی کشت و کود سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی سیب زمینی در شرایط تنش کم آبیفهیمه فریدی مایوان، مجید جامی الاحمدی، سید وحید اسلامی، کورش شجاعی نوفرستپانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1397/06/13 - 1397/06/15
۱۱بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران، محمد حسن سیاری زهان، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانیدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397/01/15 - 1397/01/15
۱۲اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی در منطقه بیرجندفاطمه حاجی رسولی گوشلاغر، مجید جامی الاحمدی، محمد حسن سیاری زهان، محمد حسین نجفی موداولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۳بررسی ارتباط غلظت پتاسیم بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران، محمد حسن سیاری زهان، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانیدومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک1396/07/20 - 1396/07/20
۱۴بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران، محمد حسن سیاری زهان، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396/06/06 - 1396/06/08
۱۵بررسی میزان غلظت نیتروژن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران، محمد حسن سیاری زهان، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۱۶بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبیمبینا مکتب داران، محمد حسن سیاری زهان، مجید جامی الاحمدی، غلامرضا زمانیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396/02/21 - 1396/02/21
۱۷اثر مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی، درصد نیتروژن دانه و شاخص پروتئین دانه زیره سبزعلی روستا، سهراب محمودی، سهیل پارسا، مجید جامی الاحمدیسومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395/09/11 - 1395/09/11
۱۸مروری بر خصوصیات دارویی، زراعی و اقتصادی زیره سبزعلی روستا، سهراب محمودی، مجید جامی الاحمدی، سهیل پارساسومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395/09/11 - 1395/09/11
۱۹تاثیر سایه دهی و مصرف نیتروژن بر ارزن دم روباهی (Setaria italic L.) در رقابت با تاج خروس (Amaranthus albus L.)سارا پرنده، سید وحید اسلامی، مجید جامی الاحمدیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1395/06/09 - 1395/06/11
۲۰تاثیر سطوح مختلف کود دامی، نیتروژن و فسفر بر شاهدانه (Cannabis sativa L.) در مرحله زایشیسمانه لاله، مجید جامی الاحمدی، سهیل پارسادومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1395/06/09 - 1395/06/11
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.