احمد خامسان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲روانشناسی بالینیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴روان شناسی تربیتیتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۴روانشناسییورک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه روانشناسیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • 23 اسفند 1396 تاکنون: رئیس دانشگاه بیرجند
 • 1391 - 1394: مجری و مسئول مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی زندان مرکزی بیرجند
 • 1394 - 1393: مدیر اتاق فکر استان خراسان جنوبی
 • 1390 -1393: رئیس مرکز بهداشت، مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند
 • 1392 - 1394عضو حقیقی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی
 • 1390 - 1390: نائب رئیس سازمان نظام مشاوره و روان شناسی جمهوری اسلامی ایران. استان‌های خراسان جنوبی
 • 1392 1393: دبیر شورای استانی مراکز مشاوره‌ی دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی
 • 1385 -1393: عضو منتخب هیأت علمی در شورای آموزشی دانشگاه بیرجند
 • 1386 - 1393: عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
 • 1390 - 1393: عضو هیأت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
 • 1388 - 1393: عضو شورای منطقۀ دو سازمان نظام مشاوره و روان شناسی جمهوری اسلامی ایران. استان های خراسان و سیستان و بلوچستان
 • 1390: مدیر گروه روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند
 • 1389 - 1390: مدیر مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند
 • 1388 - 1389: دبیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند
 • 1387: دبیر نظام پیشنهادهای دانشگاه بیرجند
 • 1386 - 1389: عضو هیأت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
 • 1386 - 1389: عضو کمیتۀ ارزیابی عملکرد دانشگاه بیرجند
 • 1386 - 1397: عضو کمیتۀ مشورتی تنظیم برنامۀ پنج سالۀ دانشگاه بیرجند
 • 1385 - 1391: عضو شورای برنامه‌ریزی مرکز مشاورۀ دانشجویی دانشگاه بیرجند
 • 1385 - 1391: عضو شورای اطلاع رسانی و رایانه (انفورماتیک) دانشگاه بیرجند
 • 1385 - 1386: عضو هیأت علمی و نمایندۀ دانشگاه بیرجند در کارگروه اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
 • 1378 - 1380: مشاور رئیس و مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند
 • 1378  -1380: مدیر مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند
 • 1377 - 1378: معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
 • 13771376: مسئول واحد کامپیوتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
 • 1395 - 1397: عضو کمیته‌ی تحصیلات تکمیلی مرکز بهزیستی و تامین اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیرجند
 • 1394-1396: نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه بیرجند
 • 1393: داور و عضو کمیته‌ی تخصصی تألیفات معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره‌ی کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی
 • 1393: عضو کمیته‌ی تخصصی بررسی کتاب دانشکده
 • 1392: عضو شورای پژوهشی اداره‌ی کل بهزیستی استان خراسان جنوبی
 • 1392: مشاور انجمن علمی دانشجویی راهنمایی و مشاوره
 • 1392: عضو مدعو کمیسیون بهداشت، خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر بیرجند
 • 1391 - 1393: نماینده‌ تام‌الاختیار دانشگاه بیرجند در جلسات تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 • 1391: داور منتخب کمیته‌ی تخصصی مطالعات و تحقیقات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی
 • 1390: عضو کمیته‌ی بهداشت و درمان یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور
 • 1390 : مشاور روان‌شناسی بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی
 • 1390: عضو شورای تحقیقات زندان‌های استان خراسان جنوبی
 • 1388 1392: مسئول آزمایشگاه روان‌شناسی تجربی
 • 1388 1392: مسئول آزمایشگاه و کارگاه روان‌سنجی و آزمون های روانی
 • 1388 - 1390: عضو کمیته علمی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند
 • 1387 - 1391: عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی خراسان جنوبی
 • 1387: عضو شورای پژوهشی سازمان بنیاد شهید خراسان جنوبی
 • 1378 1379: سرپرست انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

- روش های تحقیق: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

- روانشناسی تربیتی: کارشناسی، کارشناسی ارشد

- متون تخصصی: کارشناسی، کارشناسی ارشد

 

سوابق پژوهشی

1378: دبیر همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا

ساعات حضور

یکشنبه: ۱۰ تا ۱۶ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با تعیین وقت قبلی، پردیس شهدا

سایر روزها: سازمان مرکزی دانشگاه، پردیس شوکت آباد