مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ههای کما ل الدین بهزاد )مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقندعلی زارعی - رعنا بهرامیان - حسن - آرزو پایدارفردنگارینه (هنر اسلامی)2016
۲تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تاکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)آرزو پایدارفرد - فاطمه شفیعینگارینه (هنر اسلامی)2019
۳نقش و جایگاه قرآن و هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانانآرزو پایدارفرد - فاطمه شفیعیتربیت اسلامی2019
۴تحلیل پادگفتمان قرآنی دو نگاره حضرت یوسف در زندان و حضرت یونس و ماهی از فالنامه شاه تهماسبیآرزو پایدارفرد, مهدی محمدزاده, حسن بلخاریباغ نظر1397
۵بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصور یوسف و زلیخا در کتابخانه مرکزی تبریزمریم متفکرآزاد, آرزو پایدارفردنگارینه (هنر اسلامی)1396
۶بررسی نقشمایه های اسطوره ای بومی سقانفارهای شرق مازندرانمرضیه اکبرپورکامی, آرزو پایدارفرد, حسن هاشمی زرج آباد, علی زارعیمطالعات باستان شناسی دوران اسلامی1395
۷سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستانآرزو پایدارفرد, مهدی محمدزادهمجله هنر و تمدن شرق1395
۸بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه و حسینیه آراسته در بیرجندآرزو پایدارفرد, محمد خزاییمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان1394
۹طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک خراسان جنوبیآرزو پایدارفرد, بهمن نامور مطلق, فاطمه محجوبیمطالعات ملی1394
۱۰تحلیل جریان های هنری نقاشی معاصر ازبکستانآرزو پایدارفرد, مهدی محمدزادهباغ نظر1394
۱۱موسیقی فرش(بررسی عناصر بصری موسیقایی در هنرهای تجسمیآرزو پایدارفرد, مجتبی سلیمانی فرچیدمان فصلنامه تخصصی عکس وگرافیک1393
۱۲تزیینات گچبری و آینه کاری عمارت رحیم آباد بیرجندآرزو پایدارفردنگره(هنر و معماری)1392
۱۳تزیینات گچبری و آینه کاری بنای باغ رحیم آباد بیرجندآرزو پایدارفرد, سمیه خزاعی مسکنگره(هنر و معماری)1392
۱۴زیبایی شناسی سخن حضرت زینب (جز زیبایی ندیدم)فاطمه شفیعی, آرزو پایدارفردمشکوه1391
۱۵فرش فرانسهآرزو پایدارفردکتاب ماه1391
۱۶تحلیل زیبایی شناسی قرآن های دوره صفویه ( موزه ملی قرآن تهرانآرزو پایدارفرد, مهناز شایسته فر, حسن بلخاری قهیفصلنامه پژوهش هنر1391
۱۷هویت در هنر اسلامیآرزو پایدارفردکتاب ماه1391
۱۸نقش نمادین هدهد در ادبیات و هنر اسلامی ایرانیآرزو پایدارفردکتاب ماه1390
۱۹بررسی نقوش در گلیم مردمان کرد خراسانآرزو پایدارفرد, مهناز شایسته فرفصلنامه هنر1390
۲۰بررسی دو نسخه خطی مذهب موزه چهلستون اصفهان(اواخر صفویه اوایل قاجاریهآرزو پایدارفرد, مهناز دکتر شایسته فر, حسن بلخاری قهیکتاب ماه1390
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.