مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی و تحلیل تزئینات محراب های دوره ایلخانی (با مطالعه 7 نمونه محراب گچبری و 3 نمونه محراب کاشی کاری زرین فام)،آرزو پایدارفرد - فائزه فلاحیچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۲بررسی و تحلیل نماد خروس در آیین میترائیسم و دین مسیحیتآرزو پایدارفرد - شکیبا شمشیرگرانچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۳عشق در ادبیات و نگارگری با تاکید بر داستان زال و رودابه ی شاهنامه فردوسی،آرزو پایدارفرد - فهیمه نقش بندیچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۴بررسی ویژگی های مصورسازی کتاب هزار و یک شب در دوره ی قاجاریهآرزو پایدارفرد - سمیرا حقیقتاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۵تحلیل نقوش و تزئینات کاشی کاری مدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو در مشهد(دوره صفویه)آرزو پایدارفرد - عطیه مرادیاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۶تحلیل مولفه های عرفانی داستان عاشق غریب و شاه صنم ایل قشقاییآرزو پایدارفرد - ماجده رحمتی شهرضائیاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۷بررسی و تحلیل نقوش و تزئینات ادوات جنگی دوره صفویه (مطالعه موردی : خنجر و شمشیر)،آرزو پایدارفرد - مریم قاسمیاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران2019-05-01
۸بازشناسی تناسبات طلایی در معماری عصر تیموری با تاکید بر نگاره سائلی بر در مسجد از کمال الدین بهزادرعنا بهرامیان، حسن هاشمی زرج آباد، علی زارعی، آرزو پایدارفردسومین همایش ملی باستان شناسی ایران1396/08/03 - 1396/08/04
۹مطالعه تطبیقی نقشمایه های آرامستانهای الوار گرمسیری خوزستان با نقوش ایران باستانمحبوبه امیدیان، آرزو پایدارفردسومین همایش ملی باستان شناسی ایران1396/08/03 - 1396/08/04
۱۰تحلیل نقوش سرطبله ها در جلدهای تیموریاعظم بشارتی، آرزو پایدارفردسومین همایش ملی باستان شناسی ایران1396/08/03 - 1396/08/04
۱۱بررسی مبانی معنوی و شیعی هنر تذهیبمرتضی شجاری، آرزو پایدارفردهمایش جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی1393/12/22 - 1393/12/22
۱۲بررسی تزیینات بنای باغ رحیم آباد بیرجندآرزو پایدارفرد، سمیه خزاعی مسکهمایش ملی باستان شناسی ایران1392/02/18 - 1392/02/19
۱۳جایگاه موسیقایی دو ساز چنگ و عود در اشعار حافظآرزو پایدارفردهمایش ملی باستان شناسی ایران1392/02/18 - 1392/02/19
۱۴بررسی زیبایی شناختی مفاهیم نمادین نقوش در تذهیب های قرآنیآرزو پایدارفردجایگاه ومنزلت قران کریم در هنر اسلامی1391/12/16 - 1391/12/18
۱۵زیبایی شناسی مفاهیم نمادین نقوش در تذهیب های قرآنیآرزو پایدارفرد، مهناز شایسته فر، حسن بلخاری قهیجایگاه ومنزلت قران کریم در هنر اسلامی1391/12/16 - 1391/12/18
۱۶زیبایی شناسی قرآن دوره قاجاریه موزه چهل ستون به خط خوانساری و تذهیب محمد مذهب باشیآرزو پایدارفرد، مهناز شایسته فرهمایش هنراسلامی1380/08/12 -
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.